Utgåtte legemidler 2017

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av dyr, se Legemiddelverket.

Banminth vet. «Zoetis» oralpasta til katt og hest (QP52A F02 pyrantelembonat).
Anthelmintikum.
Oralpasta til hund er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Clamoxyl vet. «Zoetis» oppløselig pulver til fjørfe og tabletter 40 mg til hund og katt (QJ01C A04 amoksicillin).
Antibiotikum, bredspektret penicillin.
Injeksjonsvæske 150 mg/ml og tabletter 200 mg er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Dexmopet vet. «Vetpharma Animal Health» injeksjonsvæske til hund og katt (QN05C M18 deksmedetomidin).
Hypnotikum og sedativum.

Dinolytic vet. «Zoetis» injeksjonsvæske til hest storfe og gris (QG02A D01 dinoprost).
Prostaglandin.

Droncit vet. «Bayer Animal Health GmbH» oralgel (QP52A A01 prazikvantel).
Bendelormmiddel, anthelmintikum, isokinolinpyrazinderivat.
Tabletter er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Eprizero vet. «Norbrook» påhellingsvæske (QP54A A04 eprinomektin).
Anthelmintikum, insekticid og acaricid.

Equest Pramox vet. «Zoetis» oralgel til hest (QP54A B52 moksidektin).
Anthelmintikum.

Exproline vet. «KRKA» påflekkingsvæske til hund og katt (QP53A X15 fipronil).
Ektoparasittmiddel.

Fungitraxx «Avimedical B.V.» mikstur til prydfugl (QJ02A C02 itrakonazol).
Antimykotikum, triazolderivat.

Hylartil vet. «Zoetis» injeksjonsvæske til hest (QM09A X01 Hyaluronsyre).
Middel mot ikke-infeksiøse ledd- og seneinflammasjoner.

Lactovac «Zoetis» injeksjonsvæske til storfe (QI02A L01 inaktivert bovin rotavirus-, inaktivert bovin coronavirus-, og inaktivert escherichiavaksine).
Vaksine mot bovint rotavirus, bovint coronavirus og E. coliinfeksjon hos storfe.

Loxicom «Norbrook» oralpasta til hest (QM01A C06 meloksikam).
Antiflogistikum.

NeoGletvax vet. «Zoetis» injeksjonsvæske til gris (QI09A B02 escherichiavaksine).
Vaksine mot Escherichia coli for spedgris.

Norvax Minova 6 vet. «MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI10A L02 IPN-virus-, aeromonas-, moritella- og vibriovaksine).
Vaksine til fisk.

Oncept IL-2 «Merial» lyofilisat og væske til injeksjonsvæske (QL03A X90 felint interleukin-2 rekombinant canarypoxvirus).
Interleukin.

Profender «Bayer Animal Health GmbH» tabletter med modifisert frisetting til hund (QP52A A51 prazikvantel).
Anthelmintikum.

Promon vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» tabletter (QG03D A02 medroksyprogesteron).
Progestogen.

Quadrisol vet. «Zoetis» oralgel (QM01A E90 vedaprofen).
Antiflogistikum.

Rimadyl vet. «Zoetis» injeksjonsvæske og tabletter (QM01A E91 karprofen).
Antiflogistikum.
Tyggetabletter er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Synulox vet. «Zoetis» injeksjonsvæske (QJ01C R02 amoksicillin + klavulansyre).
Antibiotikum.
Tabletter er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Terramycin-Polymyxin B «Pfizer» salve og øyesalve (hhv. QD06A A03 og QS01A A30 oksytetrasyklin + polymyksin B).
Antibiotikum.

Trocoxil «Zoetis» tyggetabletter 20 mg (QM01A H92 mavakoksib).
Antiflogistikum, NSAID.
Tyggetabletter 30 mg, 75 mg og 95 mg er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Vecoxan vet. «Elanco» mikstur (QP51A J03 diklazuril).
Antiprotozomiddel.

Veraflox «Bayer Animal Health GmbH» tabletter 15 mg til hund og katt (QJ01M A98 pradofloksacin).
Antibiotikum.
Mikstur 25 mg/ml til katt og tabletter 60 mg og 120 mg til hund er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Verminator «Elanco» mikstur (QP52A C12 flubendazol).
Anthelmintikum.