Utgåtte legemidler 2020

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av dyr, se Legemiddelverket.

Alvegesic vet. «Alvetra u. Werfft» injeksjonsvæske (QN02A F01 butorfanol).
Sentraltvirkende opioidanalgetikum.

Benakor vet. «Le Vet» tabletter (QC09A A07 benazepril).
ACE-hemmer.

Canergy vet. «Le Vet» tabletter (QC04A D90 propentofyllin).
Kardilaterende middel, purinderivat.

Canicaral vet. «Le Vet» tabletter (QM01A E91 karprofen).
Antiflogistikum, NSAID.

Exoflox vet. «Le Vet» konsentrat til mikstur (QJ01M A90 enrofloksacin).
Antibiotikum, fluorokinolon.

Flunixin Norbrook vet. «Norbrook» granulat i doseposer (QM01A G90 fluniksin).
Antirevmatikum og analgetikum.

Nerfasin vet. «Le Vet» injeksjonsvæske 100 mg/ml (QN05C M92 xylazin).
Sedativum. Analgetikum.
Injeksjonsvæske 20 mg/ml er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.

Norotic vet. «Norbrook» øredråper (QS02C A06 marbofloksacin).
Antiinfektiv og kortikosteroid.

Oxolinsyre vet. «Skretting» medisinpellet (QJ01M B91 oksolinsyre).
Bredspektret kjemoterapeutikum.

Synthadon vet. «Le Vet» injeksjonsvæske (QN02A C90 metadon).
Opioidanalgetikum.