Utgåtte legemidler 2020

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av dyr, se Legemiddelverket.

Flunixin Norbrook vet. «Norbrook» granulat i doseposer (QM01A G90 fluniksin).
Antirevmatikum og analgetikum.

Norotic vet. «Norbrook» øredråper (QS02C A06 marbofloksacin).
Antiinfektiv og kortikosteroid.