Utgåtte preparater 2019

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av dyr, se Legemiddelverket.

Aquavac Relera vet. «MSD Animal Health» konsentrat til bad/injeksjonsvæske (QI10B B03 yersiniavaksine).
Vaksine mot yersiniose (rødmunnsyke) hos regnbueørret.

Isoba vet. «MSD Animal Health» væske til inhalasjonsdamp (QN01A B06 isofluran).
Inhalasjonsanestetikum.

Sulfa-Streptocillin vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S» uteritorier (QG51A G01 benzylpenicillinprokain, dihydrostreptomycin og sulfadimidin).
Antiinfektiva/antiseptika.

Terramycin vet. «Zoetis» uteritorier (QG01A A07 oksytetrasyklin).
Tetrasyklinpreparat, bredspektret.
Injeksjonsvæske og pulver er fortsatt omtalt i Veterinærkatalogen.