CP-Pharma

CP-Pharma Handelsgellschaft mbH, Tyskland


Repr. Scanvet Norge

Scanvet Informasjonskontor

Postboks 3050 Alexander Kiellands Plass

0132 Oslo

Telefon: 22 69 07 37

E-post: post@scanvet.no

www.scanvet.no

Preparater:

Butorgesic vet.
Cepedex vet.
Cepesedan vet.
Cepetor vet.
Equimucin vet.
Revertor vet.
Xysol vet.