Equimucin vet.

CP-Pharma
PULVER til hest: Hver dosepose inneh.: Acetylcystein 2 g, sakkarose, vanillin.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reduserer viskositeten av mukus i bronkier ved reduktiv spaltning av disulfidbroene i mukoplysakkarider, og gir mukolytisk effekt. In vitro er acetylcystein vist å gi beskyttende effekt pga. nøytralisering av toksiner i luftveiene gjennom reduksjon og konjugasjon. Frie radikaler kan inaktiveres av den reaktive SH-gruppen.
Absorpsjon: Rask og nesten fullstendig.
Metabolisme: I leveren til aminosyren cystein, som er den aktive metabolitten, diacetylcystein, cystin, disulfider og uorganisk sulfat.
Utskillelse: Via nyrene.

Indikasjoner 

Støttebehandling av kroniske luftveislidelser med patologisk seig slimdannelse og mukostase for å redusere viskositeten i trakeal- og bronkialsekret.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent hypersensitivitet for acetylcystein.

Bivirkninger

Hypersensitivitet for acetylcystein kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bør ikke gis til hester som mistenkes for å ha magesår. Brukes med forsiktighet ved kjent leversykdom siden acetylcystein metaboliseres til svovelforbindelser. Ved bivirkninger skal preparatet seponeres og symptomatisk behandling igangsettes. Bruk hansker ved håndtering.

Interaksjoner 

Skal ikke kombineres med andre legemidler. Inaktivering av betalaktamantibiotika og tetrasykliner er rapport in vitro. Det bør gå minst 2 timer etter behandling med preparatet før nevnte antibiotika gis (unntatt doksysyklin). Kompatibel med potenserte sulfonamider og alle vanlige bronkodilaterende midler, og kan gis samtidig med disse. Skal ikke gis samtidig med antitussiva pga. fare for akkumulering av sekret ved nesatt hosterefleks.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke klarlagt.

Dosering 

10 mg acetylcystein/kg kroppsvekt 2 ganger daglig (dagsdose 20 mg/kg) i 20 dager.

Vekt (kg)

Morgendose

Kveldsdose

Inntil 200

1 pose

1 pose

200-400

2 poser

2 poser

400-600

3 poser

3 poser

Administrering: Gis via fôret.

Overdosering/Forgiftning

Ikke observert bivirkninger ved 3 × anbefalt dose daglig i 4 uker.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen. Tas i betraktning i land hvor hestemelk brukes til konsum.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C.

Andre opplysninger 

Bruk hansker ved håndtering av preparatet.

 

Pakninger

Equimucin vet., PULVER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hest 100 stk. (dosepose) 021348 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Equimucin vet. PULVER

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.08.2010


Sist endret: 26.02.2018