ATC-register

HHORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, UNNTATT KJØNNSHORMONER OG INSULINER
H01Hypofyse-, hypothalamushormoner og analoger
H01CHypothalamushormoner
H01C AGonadotropinfrisettende hormoner
H01C A02Nafarelin
Synarela Pfizer nesespray
H01C BSomatostatin og analoger
H01C B02Oktreotid
Octreoanne Teva pulv. og væske til depotinj.
Sandostatin Novartis inf./inj.
Sandostatin LAR Novartis pulv. og væske til inj.
H01C B03Lanreotid
Ipstyl Autogel 2care4 inj.
Ipstyl Autogel Ipsen inj.
H01C B05Pasireotid
Signifor Recordati Rare Diseases inj., pulv. og væske til inj.
H01C CAntigonadotropinfrisettende hormoner
H01C C01Ganirelix
Fyremadel SUN Pharma inj.
H01C C02Cetrorelix
Cetrotide Merck pulv. og væske til inj.