ATC-register


D10A --
Kamferspiritus NAF Apotek lin.*
D10A D
Retinoider til lokal behandling av akne
D10A D03
Adapalen
Differin Galderma gel
D10A D51
Tretinoin, kombinasjoner
Zalna Meda gel (+ klindamycin)
D10A D53
Adapalen, kombinasjoner
Epiduo 2care4 gel (+ benzoylperoksid)
Epiduo 0,1%/2,5% Galderma gel (+ benzoylperoksid)
Epiduo 0,3%/2,5% Galderma gel (+ benzoylperoksid)
D10A E
Peroksider
D10A E01
Benzoylperoksid
Basiron AC Galderma gel
Basiron AC Wash Galderma gel
D10A F
Antiinfektiver til behandling av akne
D10A F01
Klindamycin
Dalacin Pfizer lin.
D10A X
Andre midler til lokal behandling av akne
D10A X03
Azelainsyre
Finacea LEO gel
Skinoren LEO krem
D10A X30
Diverse kombinasjoner
Scott-Mathiesens hudvann NAF liniment Apotek lin.*