Basiron AC

Basiron AC Wash

Galderma

Middel mot akne.

ATC-nr.: D10A E01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkGEL 5% og 10%: Basiron AC:  1 g inneh.: Benzoylperoksid 50 mg, resp. 100 mg, propylenglykol, glyserol, acrylatkopolymer, karbomer 940, natriumedetat, poloksamer 182, dokusatnatrium, vannfri kolloidal silika, natriumhydroksid, renset vann.


GEL 5%: Basiron AC Wash:  1 g inneh.: Benzoylperoksid 50 mg, akrylatkopolymer, glyserol, karbomer 940, natriumolefinsulfonat, natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

Acne vulgaris.

Dosering

Lett svie vil vanligvis kjennes ved første applisering, og litt rødhet og avflassing kan forekomme de første dagene. I løpet av de første behandlingsukene vil en økning i avflassingen vanligvis forekomme. Dette er ikke skadelig og vil normalt avta i løpet av en dag eller to hvis behandlingen midlertidig avbrytes. Ved alvorlig irritasjon anbefales det enten å bruke preparatet sjeldnere, midlertidig slutte med behandlingen eller avbryte den helt. Etter at stabil bedring er inntrådt, anbefales periodevis behandling med intervaller på noen uker eller måneder.
Basiron AC: De angrepne områdene skal være tørre og rene før applisering. Det anbefales å starte med gel 5%. Påsmøres de angrepne områdene i et tynt lag 1-2 ganger daglig. Personer med ømfintlig hud bør påsmøre gelen 1 gang daglig før sengetid. Hvis tilfredsstillende resultat ikke oppnås med gel 5%, bør det vurderes å bruke gel 10%. I starten av behandlingen kan gelen vaskes av etter 1-4 timer, senere kan avvasking utsettes hvis huden tåler det.
Basiron AC Wash: Appliseres 1 eller 2 ganger daglig på de angrepne hudområdene. Preparatet appliseres 1 gang daglig, deretter kan doseringen økes til 2 ganger daglig under forutsetning av at preparatet tolereres bra. Huden skal skylles med vann, gelen has i hendene og de angrepne hudområdene vaskes. La gelen virke i 1-5 minutter, før huden skylles grundig med vann og tørkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun beregnet til utvortes bruk. En mild brennende følelse vil trolig merkes etter den første påføringen og litt rødhet i huden og flassing vil komme innen noen få dager, I løpet av de første ukene av behandlingen vil en plutselig økning i flassing oppstå hos de fleste pasienter. Dette er ikke skadelig og vil normalt avta i løpet av en dag eller to hvis behandlingen midlertidig avsluttes. Ved alvorlig irritasjon bør pasienten bruke preparatet sjeldnere, eller midlertidig ev. permanent avbryte behandlingen. Benzoylperoksid kan føre til hevelse og blemmer i huden. Dersom noen av disse symptomene oppstår, må behandlingen avsluttes. Skal ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Hvis en får preparatet i øyet, må det umiddelbart skylles med vann. Forsiktighet bør utvises når gelen appliseres på halsen og på andre følsomme områder f.eks. tynn hud. Pga. risiko for allergi bør ikke preparatet brukes på skadet hud. Gjentatt eksponering for sollys eller ultrafiolett bestråling bør unngås. Kontakt med farget materiale som hår eller fargede tekstiler kan resultere i bleking eller misfarging.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D10A E01
Bør ikke brukes samtidig med preparater som inneholder tretinoin (vitamin A-syre). Hvis kombinasjonsbehandling er indisert, bør det ene preparatet appliseres om morgenen og det andre om kvelden. Preparater med avskallende, irriterende eller uttørrende effekt skal ikke brukes samtidig med preparatet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier og kliniske data antyder ingen effekt av kutant applisert benzoylperoksid på forplantningsevne, fertilitet, teratogenisitet, embryotoksisitet eller peri- og postnatal utvikling. Benzoylperoksid gel skal kun brukes av gravide hvis fordelen anses å oppveie risikoen.
Amming: Ukjent om benzoylperoksid går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Forsiktighet bør utvises ved bruk til ammende kvinner. Hvis preparatet benyttes må det ikke smøres på brystet, for å unngå utilsiktet overføring til spedbarnet.
Benzoylperoksid

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
Svært vanligeErytem, flassing (hudeksfoliasjon), hudsvie, tørr hud
VanligeHudirritasjon (irritativ kontaktdermatitt), hudsmerte (stikkende smerte), kløe
Mindre vanligeAllergisk kontaktdermatitt
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon (inkl. overfølsomhet på applikasjonsstedet og anafylaktisk reaksjon), ansiktshevelse
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
HudErytem, flassing (hudeksfoliasjon), hudsvie, tørr hud
Vanlige
HudHudirritasjon (irritativ kontaktdermatitt), hudsmerte (stikkende smerte), kløe
Mindre vanlige
HudAllergisk kontaktdermatitt
Ukjent frekvens
HudAllergisk reaksjon (inkl. overfølsomhet på applikasjonsstedet og anafylaktisk reaksjon), ansiktshevelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

En vil ikke oppnå raskere eller bedre resultat ved å smøre tykt på med gel, og hudirritasjon kan da oppstå. I slike tilfeller må behandlingen avbrytes og relevant symptomatisk behandling settes i gang.

Egenskaper

Klassifisering: Aknemiddel til lokal bruk.
Virkningsmekanisme: Benzoylperoksid har gjennom sin oksyderende evne en baktericid effekt og hemmer Propionibacterium acnes nedbryting av triglyserider til frie fettsyrer, hvilket anses ha sentral betydning for dannelse av akne. Den keratolytiske effekten forårsakes av at benzoylperoksid gir avskalling av epidermis og oppløser keratin som tilstopper talgkjertlenes utførselsganger.
Absorpsjon: Ved absorpsjon gjennom hud omdannes benzoylperoksid fullstendig til benzoesyre. Omdannelsen skjer primært i dermis. Humandata har vist at plasmakonsentrasjonen av benzosyre etter kutan administrering er liten.

Oppbevaring og holdbarhet

Basiron AC Wash: Oppbevares ved høyst 25°C. Basiron AC: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Sist endret: 10.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.09.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Basiron AC, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%40 g
061218
SPC_ICON-
-
*F
10%40 g
061150
SPC_ICON-
-
*F

Basiron AC Wash, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%100 g
527150
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.