Antibiotikum, aknemiddel.

D10A F01 (Klindamycin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

LINIMENT, emulsjon 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Klindamycin-2-fosfat tilsv. klindamycin 10 mg, glyserol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyre, glyserolmonostearat, natriumlaurylsarcosinat, metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann til 1 ml.


Indikasjoner

Acne vulgaris resistent mot annen lokal behandling. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Et tynt lag appliseres 2 ganger daglig på de affiserte hudområdene. Behandlingstiden bør være kort og ikke overstige 3 måneder. Behandlingsfrie perioder anbefales. Spesielt velegnet når huden ikke er fet.
Administrering Se bruksanvisning i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for linkomycin eller noen av innholdsstoffene. Tidligere antibiotika-assosiert kolitt.

Forsiktighetsregler

Hvis en ved et uhell får preparatet på følsomme områder (øye, sprukket hud, slimhinner), må det skylles med rikelige mengder rennende vann. Inneholder cetostearylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og metylparahydroksybenzoat, som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund). Endrer bakteriefloraen i tarmen og kan gi overvekst av Clostridium difficile, som produserer toksin A og B, som igjen kan føre til Clostridium difficile-assosiert diaré (CDAD). Ved topikal bruk absorberes noe av virkestoffet fra hudoverflaten. Sjeldne tilfeller av diaré og kolitt er sett. Det er viktig å vurdere diagnosen CDAD når diaré oppstår etter bruk. Kan utvikles til kolitt, inkl. pseudomembranøs kolitt, og alvorlighetsgraden kan variere fra mild til livstruende. Ved mistanke om eller bekreftet antibiotika-assosiert diaré eller antibiotika-assosiert kolitt, skal behandlingen avsluttes og egnede diagnostiske tiltak utføres umiddelbart. Legemidler som hemmer tarmperistaltikken er kontraindisert i slike situasjoner. Milde tilfeller reverseres vanligvis ved seponering. Ved moderate til alvorlige tilfeller kan væske, elektrolytter og proteintilskudd, samt egnet antibiotikum, være nødvendig. Hypertoksinproduserende stammer av Clostridium difficile forårsaker økt sykelighet og dødelighet. Infeksjoner responderer tidvis ikke på antimikrobiell behandling og kan resultere i kolektomi. Nøye medisinsk oppfølging er nødvendig da CDAD er sett >2 måneder etter bruk av antibakterielle midler.

Interaksjoner

Klindamycin gitt i.v. kan gi nevromuskulær blokade, som kan forsterke effekten av nevromuskulære blokkere. Forsiktighet anbefales derfor hos pasienter som får slike midler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet er ikke sett økt frekvens av fosterskader ved systemisk bruk i 2. og 3. trimester. Ingen adekvate data ved bruk i 1. trimester. Lang klinisk erfaring indikerer liten​/​ingen risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster eller nyfødte. Skal kun brukes under 1. trimester ved klart behov. Liten absorpsjon gjennom hud indikerer at preparatet ikke forårsaker reproduksjonstoksiske effekter.
AmmingUtskillelse i morsmelk etter topikal bruk er ukjent. Systemisk eksponering forventes å være lav. Kan gi bivirkninger på tarmfloraen hos diende. Nytte-​/​risikovurdering må foretas. Barnet skal ikke komme i kontakt med behandlet hudområde.
FertilitetIngen data. Ingen tegn til redusert fertilitet hos dyr.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Absorberes i tilstrekkelig grad til at det kan gi systemiske effekter. Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring ved overdosering.
SymptomerUbehag, brekninger, diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme.
BehandlingVed behov, ventrikkeltømming og kull. Symptomatisk behandling. Hemodialyse og peritonealdialyse er ikke vist å være effektivt i å fjerne klindamycin fra serum.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKlindamycinfosfat hydrolyseres i talgkjertelganger til aktivt klindamycin. Hemmer bakteriell proteinsyntese ved å binde seg til 50S-subenheter i ribosomer og påvirke både ribosomsamlingen og translasjonsprosessen. Lindrer inflammasjon ved å hemme anaerobe grampositive ikke-sporedannende basiller inkl. Propionibacterium acnes i komedoner, og dermed senke produksjon av frie fettsyrer i sebum og kjemotaksen hemmes. Ervervet resistens kan variere geografisk og over tid for noen arter. Lokal informasjon om resistens er særlig ønskelig ved alvorlige infeksjoner. Mikrobiologisk diagnose med verifisering av patogenet og dets følsomhet overfor klindamycin anbefales ved alvorlige infeksjoner eller behandlingssvikt.
AbsorpsjonKlindamycin kan påvises i serum (0-3 ng​/​ml).
UtskillelseCa. 0,25% gjenfinnes i urin etter lokal applikasjon på ansiktshud.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Dalacin, LINIMENT, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg/ml 60 ml
494559

-

194,00 C

Individuell refusjon

Klindamycin
Legemidler: Dalacin liniment
Indikasjon: Purulent hidradenitt. Alvorlige former for akne. Acne conglobata, acne varioliformis. Keloid akne.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Dalacin LINIMENT, emulsjon 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

26.11.2018


Sist endret: 15.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)