Aklief

Galderma


Middel mot akne.

D10A D06 (Trifaroten)KREM 50 µg/g: 1 g inneh.: Trifaroten 50 µg, propylenglykol, etanol, fenoksyetanol, allantoin, simulgel 600 PHA, syklometikon, triglyserider, renset vann.


Indikasjoner

Voksne og barn ≥12 år: Lokal behandling av acne vulgaris i ansiktet og/eller på overkroppen hos pasienter med mange komedoner, papler og pustler.

Dosering

Voksne og barn ≥12 år
Påfør et tynt lag på berørte områder i ansiktet (panne, nese, hake og høyre og venstre kinn) og alle berørte områder på overkroppen 1 gang daglig, om kvelden, på ren og tørr hud. Mengden fra 1 pumpetrykk skal være nok til å dekke ansiktet (dvs. pannen, kinnene, nesen og haken). Mengden fra 2 pumpetrykk skal være nok til å dekke øvre del av overkroppen (dvs. øvre del av ryggen der pasienten kan komme til, skuldrene og brystet). Ved akne i midtre og nedre del av ryggen, kan mengden fra ytterligere 1 pumpetrykk påføres. Det anbefales at lege vurderer behandlingseffekten etter 3 måneder. Pasienten skal instrueres om å unngå kontakt med øyne, øyelokk, lepper og slimhinner og om å vaske hendene etter påføring av legemidlet. Bruk av fuktighetskrem anbefales etter behov fra behandlingsstart. Det må gå tilstrekkelig med tid før og etter påføring av Aklief, til at huden rekker å tørke.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen data.
  • Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre ≥65 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering Før bruk første gang må pumpen klargjøres ved å trykke flere ganger til en liten mengde legemiddel dispenseres (opptil maks. 10 ganger).
Administrering Til bruk på hud.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og kvinner som planlegger graviditet.

Forsiktighetsregler

For å redusere risikoen for erytem, avskalling, tørrhet og en stikkende/sviende følelse skal pasienten instrueres om å bruke en fuktighetskrem fra behandlingsstart, og ev. behandle sjeldnere eller avbryte bruken midlertidig. Behandlingen kan seponeres hvis alvorlige reaksjoner vedvarer til tross for at det iverksettes avhjelpende tiltak. Skal ikke påføres hud med kutt, skrubbsår, eksematøs eller solbrent hud. Voksing som hårfjerningsmetode: Bør unngås på behandlet hud. Overfølsomhet: Ved overfølsomhet for et av innholdsstoffene skal behandlingen seponeres. Forsiktighet bør utvises når kosmetikk eller legemidler mot akne med peelende, irriterende eller uttørkende effekt brukes samtidig, da de kan gi en irriterende tilleggseffekt. Skal ikke komme i kontakt med øyne, øyelokk, lepper eller slimhinner. Skyll umiddelbart med rikelige mengder lunkent vann hvis legemidlet kommer i øynene. Sollys-/lyseksponering: Overdreven eksponering for sollys, inkl. solariumslamper eller lysbehandling, skal unngås under behandlingen. Bruk av en bredspektret, vannavstøtende solkrem med solfaktor (SPF) 30 eller høyere og beskyttende klær på behandlede områder anbefales når eksponering ikke kan unngås. Hjelpestoffer: Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon. Inneholder etanol 50 mg/g, tilsv. 5% w/w, som kan gi en brennende følelse på skadet hud.

Interaksjoner

Topikal påføring av trifaroten påvirker ikke blodkonsentrasjonen av orale hormonelle prevensjonsmidler (etinyløstradiol og levonorgestrel).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert under graviditet eller hos kvinner som planlegger å bli gravide. Ved bruk under graviditet, eller hvis pasienten blir gravid, skal behandlingen seponeres.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. For å unngå at barnet eksponeres skal påføring av krem på brystet eller i brystområdet unngås.
FertilitetIngen humane data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerMarkert rødhet, avskalling eller ubehag i huden.
BehandlingAvslutt behandlingen og vent til huden er leget. Ved peroralt inntak gis hensiktsmessig symptomatisk behandling. Kronisk inntak kan gi de samme bivirkningene som de som er forbundet med overdrevet oralt inntak av vitamin A.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent RARγ-agonist, modulerer retinoidmålgener (differensierings- og inflammasjonsprosesser) i keratinocytter og rekonstruert epidermis. Antiinflammatorisk og depigmenterende aktivitet.
AbsorpsjonSystemisk eksponeringsnivå er lavt og tilsvarende mellom voksne og barn. Steady state etter 2 uker. Ingen akkumulering av legemiddel forventes ved langtidsbruk.
Proteinbinding99,9%.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes innen 6 måneder etter første åpning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aklief, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 µg/g 75 g (flaske m/pumpe)
515832
- 442,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Aklief KREM 50 µg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.12.2020


Sist endret: 06.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)