ATC-register


QJ01C A
Penicilliner med utvidet spekter
QJ01C A04
Amoksicillin

Clamoxyl vet. Zoetis inj., tabl.

Trymox vet. Univet Ltd. inj.

QJ01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
QJ01C E02
Fenoksymetylpenicillin

Apocillin Actavis tabl.

Weifapenin Viatris tabl.

QJ01C E09
Benzylpenicillinprokain

Penovet vet. Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S inj.

Primopen FATRO inj.

QJ01C E90
Penetamathydrojodid

Permacyl Divasa-Farmavic pulv. og væske til inj.

Vetmast Divasa-Farmavic pulv. og væske til inj.

QJ01C R
Kombinasjoner av penicilliner, inkl. betalaktamasehemmere
QJ01C R02
Amoksicillin og enzymhemmere

Noroclav vet. Norbrook tabl. (+ klavulansyre)

Synulox vet. Zoetis tabl. (+ klavulansyre)