Synulox vet.

Zoetis

Antibiotikum, penicillin + betalaktamasehemmer.

ATCvet-nr.: QJ01C R02

 TABLETTER 40 mg/10 mg og 200 mg/50 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 40 mg, resp. 200 mg, kaliumklavulanat tilsv. klavulansyre 10 mg, resp. 50 mg. Fargestoff: Erytrosin (E 127). Med gjærsmak.


TABLETTER 400 mg/100 mg til hund: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 400 mg, kaliumklavulanat tilsv. klavulansyre 100 mg. Fargestoff: Erytrosin (E 127). Med gjærsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Amoksicillin har hurtig baktericid effekt og klavulansyre hemmer betalaktamase. Sammen hemmer de bakterienes celleveggsyntese og har baktericid effekt mot både grampositive og gramnegative bakterier, uavhengig av ev. betalaktamaseproduksjon. Effekt også mot blandingsinfeksjoner med anaerobe bakterier.
Absorpsjon: Opp mot 90% etter peroralt inntak.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Oppnås innen 1 time.
Utskillelse: I hovedsak via nyrene.

Indikasjoner 

Hund og katt: Infeksjoner forårsaket av bakterier følsomme for amoksicillin og klavulansyre (inkl. betalaktamaseproduserende stafylokokker) etter resistensundersøkelse, eller når behandling med smalspektret preparat ikke har ført frem.

Kontraindikasjoner 

Penicilliner bør ikke brukes til kanin, marsvin, hamstre og andre små gnagere.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Drektighet/Laktasjon

Uønskede effekter er ikke funnet i dyrestudier med doser inntil 400 mg/kg/dag.

Dosering 

Hund og katt: 12,5-25 mg/kg av kombinasjonen 2 ganger daglig. Normaldose er 12,5 mg/kg (10 mg amoksicillin + 2,5 mg klavulansyre). Administrering: Kan gis samtidig med eller utenom fôring. Tablettene er tilsatt smakskorrigens.

Overdosering/Forgiftning

Ingen bivirkninger forventes.

Sist endret: 12.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.09.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Synulox vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
40 mg/10 mghund og katt10 stk. (blister)088419CSPC_ICON
200 mg/50 mghund og katt10 stk. (blister)088435CSPC_ICON

Synulox vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
400 mg/100 mghund10 stk. (blister)030981CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.