Weifapenin

Viatris


Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

QJ01C E02 (Fenoksymetylpenicillin)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 650 mg til hund: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 650 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Klassifisering: Lett oppløselig, syrestabilt, penicillinaseømfintlig penicillin med virkning vesentlig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid.
Absorpsjon: Ca. 50%. Cmax etter ca. 1 time.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Konsentrasjonen er høy i godt vaskularisert vev, f.eks. lunge, hud og slimhinner. Terapeutisk serumkonsentrasjon bør være 5-20 ganger MIC-verdien for den aktuelle bakterien, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner fremkalt av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Utskillelse: Ca. 30% utskilles i aktiv form via nyrene.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier, spesielt hos mindre dyr.

Kontraindikasjoner 

Penicillinallergi. Type 1-reaksjoner for cefalosporin. Ikke til voksne, herbivore dyr.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner kan forekomme. Anafylaktisk sjokk er meget sjeldent ved peroral medikasjon. Diaré kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Personer med kjent penicillinallergi bør unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Probenecid hemmer den tubulære utskillelsen.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

Vanlig dosering 20-35 mg pr. kg pr. døgn fordelt på 3 doser. Hund >20 kg: 325-650 mg; 1/2-1 tablett à 650 mg 3 ganger daglig. Behandlingen bør vedvare til infeksjonen er hevet eller minst 6 dager. Administrering: Kan deles (delestrek).

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger

Weifapenin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
650 mg hund 20 stk. (blister) 138834 C
30 stk. (blister) 139253 C
40 stk. (blister) 139345 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Weifapenin TABLETTER, filmdrasjerte 650 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.03.2022


Sist endret: 29.03.2022