Clamoxyl vet.

Zoetis


Antibiotikum, bredspektret penicillin.

QJ01C A04 (Amoksicillin)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE 150 mg/ml til hund, katt, svin og storfe inkl. kalv: 1 ml inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 150 mg, polysorbat 80, aluminiumstearat, etyloleat.


TABLETTER 200 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 200 mg, hjelpestoffer. Tilsatt gjær som smakskorrigens.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese.
Absorpsjon: Tmax 1-3 timer etter injeksjon. Ved peroralt inntak av tabletter absorberes opp mot 90%. Terapeutisk serumkonsentrasjon nås i løpet av 1 time.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i urin.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Infeksjoner med amoksicillinfølsomme bakterier hos gris, hund, katt og storfe (inkl. kalv). Tabletter: Infeksjoner med amoksicillinfølsomme bakterier hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Penicillinallergi, penicillinaseproduserende bakterier.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Penicilliner kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner, iblant av alvorlig art. Personer med kjent overfølsomhet for penicillin skal håndtere preparatet med stor forsiktighet for å unngå aksidentell selvinjeksjon, innåndning, oralt inntak eller hudkontakt. Kontakt lege ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

Administrering: Injeksjonsvæske: 7 mg/kg (tilsv. 1 ml/20 kg) 1 gang daglig i inntil 5 dager, ved s.c. (hund og katt) eller i.m. (gris, hund, katt og storfe) injeksjon. Tabletter: 5-10 mg/kg 2 ganger daglig i 3-5 dager. Kan deles (har delestrek).

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 3 døgn.
Slakt: Gris: 14. døgn. Storfe: 28. døgn.

 

Pakninger

Clamoxyl vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
150 mg/ml hund, katt, svin og storfe inkl. kalv 6 × 100 ml (hettegl.) 120105 C

Clamoxyl vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
200 mg hund og katt 10 stk. (blister) 120596 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Clamoxyl vet. INJEKSJONSVÆSKE 150 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Clamoxyl vet. TABLETTER 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 12.03.2014

Tabletter: 17.03.2014


Sist endret: 27.07.2017