Trymox vet.

Univet Ltd.


Antibiotikum, bredspektret penicillin.

QJ01C A04 (Amoksicillin)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 150 mg/ml til storfe, sau, gris, hund og katt: 1 ml inneh: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 150 mg, aluminiumdistearat, propylenglykoldikaprylkaprat.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese.
Fordeling: Primært til det ekstracellulære rom. Vevskonsentrasjonen i lungene, pleura og bronkiene tilsvarer plasmakonsentrasjonen.
Metabolisme: Ca. 20% omdannes i leveren ved hydrolyse av ß-laktamringen til en inaktiv penicilloinsyre.
Utskillelse: Primært uforandret via nyrene, sekundært via galleveiene og via melk.

Indikasjoner 

Infeksjoner med amoksicillinfølsomme bakterier i fordøyelseskanalen, luftveiene, urogenitalkanalen, hud og bløtvev.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for penicilliner, cefalosporiner eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke gis i.v. eller intratekalt. Skal ikke gis til kanin, hamster, ørkenrotte eller marsvin.

Bivirkninger

Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Lokal irritasjon. Svært sjeldne (<1/10 000): Allergiske reaksjoner (fra lett hudreaksjon som urticaria til anafylaktisk sjokk).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk av preparatet bør baseres på følsomhetstesting og ta hensyn til offisielle og lokale retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler. Ved allergisk reaksjon bør behandlingen seponeres og symptomatisk behandling igangsettes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Forsiktighet utvises for å unngå eksponering og utilsiktet selvinjeksjon. Ved utslett eller utilsiktet selvinjeksjon, søk legehjelp. Hevelse i ansikt, lepper eller øynene, eller pustebesvær, krever umiddelbar medisinsk behandling. Personer med overfølsomhet for penicillin skal ikke håndtere preparatet. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Det anbefales å ikke bruke bakteriedrepende og bakteriostatiske antibiotika samtidig. Betalaktamantibiotika er kjent for å interagere med antibiotika med bakteriostatisk effekt, f.eks. kloramfenikol, makrolider, sulfonamider og tetrasykliner. Synergistisk effekt oppstår ved samtidig bruk med aminoglykosider.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

Anbefalt dosering er 15 mg/kg (tilsv. 1 ml/10 kg). Gjentas 1 gang etter 48 timer. Kroppsvekten bør fastslås så nøyaktig som mulig for å unngå underdosering. Tilberedning/Håndtering: Rist hetteglasset kraftig. Proppen skal ikke punkteres >40 ganger. Skal ikke blandes med andre preparater pga. manglende uforlikelighetsdata. Administrering: Storfe, sau og gris: Kun til i.m. bruk. Hvis volumet overstiger 15 ml hos storfe og 4 ml hos sau og gris, bør det fordeles og injiseres på 2 eller flere steder. Hund og katt: S.c. eller i.m. bruk.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Amoksicillin har en bred sikkerhetsmargin. Behandling: Symptomatisk.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 108 timer (4,5 dager). Sau: Ikke godkjent til sau som produserer melk til konsum.
Slakt: Storfe: 39 dager. Gris: 42 dager. Sau: 29 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C, beskyttet mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Trymox vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
150 mg/ml storfe, sau, gris, hund og katt 100 ml (hettegl.) 519445 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Trymox vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 150 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.06.2021


Sist endret: 09.07.2021