Medisinsk ordbok

S.c., Subkutan, Subkutant (utvid) SA-blokk, Sinoatrialt blokk, Sinoaurikulært blokk (utvid) Scarlatina, Skarlagensfeber (utvid) Schizofreni (utvid) Seboré (utvid) Sedativ (utvid) Selvaspirerende (utvid) Seminom (utvid) Sentralnervesystemet, CNS (utvid) Sepsis, Septikemi, Blodforgiftning (utvid) Serøs carcinom, Serøs kreft (utvid) SIADH, Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon (utvid) Sigdcelleanemi (utvid) Sigdcellekrise (utvid) Sinusitt, Bihulebetennelse (utvid) Sjøgrens syndrom (utvid) Skabb (utvid) Skjørbuk (utvid) Sklerodermi (utvid) Smertefullt blæresyndrom, BPS (utvid) SNRI (utvid) Somnolens, Søvnighet, Døsighet (utvid) Spiserørskreft, Øsofaguscancer (utvid) Splenomegali, Forstørrelse av milten (utvid) SSRI (utvid) Stamcelletransplantasjon (utvid) Steady state (utvid) Stevens-Johnsons syndrom, SJS (utvid) Stomatitt, Munnhulebetennelse (utvid) Struma, Forstørret skjoldkjertel (utvid) Subkutant (utvid) Sveiseblink, Fotoelektrisk konjunktivitt, Aktinisk konjunktivitt, Elektrisk oftalmi (utvid) Sympatomimetikum (utvid)