Medisinsk ordbok

Bakteriell meningitt (utvid) Bakteriell vaginose, Skjedekatarr (utvid) Basalcellekarsinom, BCC (utvid) Bekhterevs sykdom, Morbus bechterew, Mb. bekhterev, Marie-Strümpells syndrom, Ankyloserende spondylitt (utvid) Bendelorm (utvid) Bendemineralisering (utvid) Benmargstransplantasjon (utvid) Bensarkom, Benvevskreft (utvid) Beta-talassemi major (utvid) Binyrebarkhyperplasi (utvid) Binyrebarksvikt (utvid) Biotilgjengelighet (utvid) Bipolar lidelse, Bipolar forstyrrelse, Manisk-depressiv lidelse, Bipolare sykdommer (utvid) Blefaritt, Øyelokksbetennelse, Øyelokksinflammasjon (utvid) Blefarospasme, Øyelokkskrampe (utvid) Bloddyskrasi, Blodsykdom, Blodlidelser (utvid) Bloderstatning (utvid) Blæretenesmer, Blæretenesmi (utvid) BMD (utvid) Body Mass Index, BMI, KMI (utvid) Bolus (utvid) Bowens sykdom (utvid) Bradykardi, Refleksbradykardi, Langsom puls (utvid) Bronkiekstasi, Bronkieekstasi (utvid) Bronkitt (utvid) Bronkoobstruksjon, Luftstrømsobstruksjon (utvid) Bulimia nervosa, Bulimi (utvid) Bulløs pemfigoid (utvid) Bursitt, Slimposebetennelse (utvid)