Medisinsk ordbok

I.m., Intramuskulær, Intramuskulært (utvid) I.v., Intravenøs, Intravenøst (utvid) Idiopatisk trombocytopenisk purpura, Primær immun trombocytopeni, ITP (utvid) Iktyose, Fiskehud (utvid) Immunsuppressiv, Immunsuppressivt (utvid) Impetigo, Brennkopper (utvid) Impotens, Ereksjonssvikt, Erektil dysfunksjon (utvid) In vitro-fertilisering, IVF, Prøverørsbefruktning (utvid) Indikasjoner (utvid) Infeksjon (utvid) Infertilitet (utvid) Inflammasjon, Betennelse (utvid) Influensa (utvid) Inhalasjonsanthrax, Inhalasjonsmiltbrann, Lungeanthrax, Lungemiltbrann (utvid) Insomni, Søvnløshet (utvid) Intertrigo (utvid) Intrauterin vekstretardasjon, Intrauterin veksthemming (utvid) Intravaskulær, Intravaskulært (utvid) Intraabdominal blødning (utvid) Intraabdominal infeksjon (utvid) Iridosyklitt, Iritt, Fremre uveitt, Regnbuehinnebetennelse (utvid)