Medisinsk ordbok

Haemophilus influenzae (utvid) Haemophilus influenzainfeksjon, Haemophilus influenza-infeksjon (utvid) Hakeorm (utvid) Halsbetennelse (utvid) HCG, Koriongonadotropin (utvid) HDL (utvid) Helicobacter pylori (utvid) Helvetesild (utvid) Hematom, Blåmerker, Bloduttredelser (utvid) Hematuri (utvid) Hemifacial dystoni (utvid) Hemodialyse (utvid) Hemofili A, Faktor VIII-mangel (utvid) Hemofiltrering (utvid) Hemoglobin (utvid) Hemoglobinuri (utvid) Hemokromatose (utvid) Hemolytisk anemi (utvid) Hemolytisk uremisk syndrom, HUS (utvid) Hemoroider (utvid) Hemosiderose (utvid) Heparinoverdosering (utvid) Hepatisk encefalopati (utvid) Hepatitt A (utvid) Hepatitt B (utvid) Hepatitt C (utvid) Hepatomegali (utvid) Hereditært angionevrotisk syndrom, Hereditært angioødem (utvid) Hereditært angioødem (utvid) Hidrosadenitt, Svettekjertelbetennelse (utvid) HMG-CoA-reduktasehemmere, Statiner (utvid) Hodgkins lymfom (utvid) HPA (utvid) Humant immunsviktvirus, hiv (utvid) Hyperglykemi (utvid) Hyperhidrose, Overdreven svetting (utvid) Hyperkalemi, Kaliumoverskudd (utvid) Hyperkalsemi, Kalsiumoverskudd (utvid) Hyperkeratose (utvid) Hyperkinesi (utvid) Hyperkolesterolemi, Høyt kolesterol (utvid) Hyperlipidemi (utvid) Hypermetropi, Langsynt (utvid) Hyperparatyreoidisme (utvid) Hyperpigmentering (utvid) Hyperprolaktinemi (utvid) Hypertensjon, Høyt blodtrykk (utvid) Hypertermi (utvid) Hypertriglyseridemi (utvid) Hypertrofi (utvid) Hypnotika (utvid) Hypofosfatemi, Fosfatmangel (utvid) Hypoglykemi, Lavt blodsukker, Føling (utvid) Hypokalsemi, Kalsiummangel (utvid) Hypoksi (utvid) Hypomagnesemi, Magnesiummangel (utvid) Hyponatremi, Natriummangel (utvid) Hypoparatyreoidisme (utvid) Hypotensjon, Lavt blodtrykk (utvid) Hypotyreose, Lavt stoffskifte (utvid) Hypoventilasjon (utvid) Hypovolemi (utvid)