Medisinsk ordbok

Magnettomografi, MR (utvid) Makula, Macula (utvid) Makuladegenerasjon, Maculadegenerasjon (utvid) Makulaødem, Maculaødem (utvid) Malabsorpsjon (utvid) Malaise, Sykdomsfølelse, Uvelhetsfølelse, Utilpasshet, Illebefinnende (utvid) Malaria (utvid) Maldigestion, Nedsatt fordøyelse (utvid) Malignt melanom, Melanom, Føflekkreft (utvid) Malignt nevroleptikasyndrom, MNS, Nevroleptisk malignt syndrom (utvid) Maniske episoder (utvid) MAO, Monoaminoksidase (utvid) MAOH, MAO-hemmere (utvid) Mastitt, Brystbetennelse (utvid) Matforgiftning (utvid) Melena (utvid) Ménières sykdom, Morbus Ménière, Hydrops labyrinthi, Svimmelhetssyke (utvid) Meningitt, Hjernehinnebetennelse (utvid) Meningokokksykdom (utvid) Menopause, Klimakterie, Overgangsalder (utvid) Menoragi, Kraftig menstruasjonsblødning, Økt menstruasjonsblødning (utvid) Metabolisme (utvid) Metabolitt (utvid) Methemglobin (utvid) Migrene (utvid) Mikroskopisk kolitt (utvid) Mineralkortikoider (utvid) Morbilli, Meslinger (utvid) Mukopolysakkaridose (utvid) Multippel sklerose, MS (utvid) Multippelt myelom, Myelomatose, Benmargskreft, Plasmacellemyelom (utvid) Munntørrhet, Xerostomi, Tørr munn (utvid) Muskelkramper, Muskelspasmer (utvid) Myasthenia gravis (utvid) Mydriasis, Mydriase, Pupilldilatasjon (utvid) Myelofibrose (utvid) Myelopati (utvid) Myopi, Nærsynthet (utvid) Måneansikt (utvid)