Medisinsk ordbok

Cancer mammae, Brystcancer, Brystkreft (utvid) Cancer, Kreft (utvid) Castlemans sykdom (utvid) Cerebral (utvid) Cervikal dystoni, Spastisk torticollis (utvid) Cheyne-Stokes respirasjon (utvid) Chlamydia, Klamydia (utvid) Cirrhose (utvid) Claudicatio intermittens, Åreforkalkning i benene, Klaudikasjon, Røykeben (utvid) ClCR, Kreatininclearance (utvid) ClCR, Kreatininclearance (utvid) Clearance (utvid) Clusterhodepine (utvid) Cmax (utvid) Colon irritabile, Spastisk colon, Irritabel tarmsyndrom (utvid) Coloncancer, Koloncancer, Tykktarmscancer, Tykktarmskreft (utvid) Coma hepaticum, Leverkoma (utvid) Crohns sykdom, Morbus Crohn (utvid) Cushings sykdom (utvid) Cushings syndrom (utvid) Cyanidforgiftning (utvid) Cyklooksygenase, COX (utvid) CYP1A2 (utvid) CYP1A2-hemmer (utvid) CYP1A2-induktor (utvid) CYP2B6 (utvid) CYP2B6-hemmer (utvid) CYP2B6-induktor (utvid) CYP2C19 (utvid) CYP2C19-hemmer (utvid) CYP2C19-induktor (utvid) CYP2C8 (utvid) CYP2C8-hemmer (utvid) CYP2C8-induktor (utvid) CYP2C9 (utvid) CYP2C9-hemmer (utvid) CYP2C9-induktor (utvid) CYP2D6 (utvid) CYP2D6-hemmer (utvid) CYP3A4 (utvid) CYP3A4-hemmer (utvid) CYP3A4-induktor (utvid) CYP3A5 (utvid) CYP3A-hemmer (utvid) CYP3A-induktor (utvid) Cystisk fibrose (utvid) Cystitt, Blærekatarr, Urinblærebetennelse (utvid) Cytokrom P-450, CYP, CYP450 (utvid) Cytomegalovirus, CMV (utvid) Cytomegalovirus-infeksjon, CMV-infeksjon (utvid)