ATC-register

QIIMMUNOLOGISKE MIDLER
QI01Immunologiske midler til fugl
QI01AImmunologiske midler til fjærfe
QI01A DLevende virusvaksiner
QI01A D02Aviær encefalomyelittvirusvaksine
AviPro AE Lohmann Animal Health GmbH kons. til bruk i drikkevann
QI01A D04Anemivirusvaksine, kylling
AviPro THYMOVAC Lohmann Animal Health GmbH lyofilisat til bruk i drikkevann
QI01A NLevende parasittvaksiner
QI01A N01Koksidievaksine
Evalon Hipra susp. og oppl. til oral spray
Evant Hipra susp. og oppl. til oral spray
Paracox-5 vet. MSD Animal Health mikst.
Paracox-8 vet. MSD Animal Health susp. til mikst.