Paracox-5 vet.

MSD Animal Health


Koksidievaksine.

QI01A N01 (Koksidievaksine)MIKSTUR, suspensjon til kylling: 1 dose (0,004 ml) inneh.: Antall levende sporulerte oocyster fra 5 svekkede koksidielinjer: Eimeria acervulina HP 500-650, Eimeria maxima CP 200-260, Eimeria maxima MFP 100-130, Eimeria mitis HP 1000-1300 og Eimeria tenella HP 500-650. Fosfatbufret saltvann.


Egenskaper

Klassifisering: Antiprotozomiddel.
Virkningsmekanisme: Stimulerer utviklingen av det lokale cellulære immunforsvaret i kyllingenes tarmslimhinne. De levende oocystene vil replikere i tarmepitelet og nydannede oocyster utskilles med avføringen. De utskilte oocystene vil etter sporulering i strøet opptas av kyllingene og på den måten «booste» utviklingen av koksidioseimmunitet. Da oocystene er selekterte linjer med en forkortet livssyklus i tarmepitelet, vil de ikke medføre patologiske forandringer eller klinisk sykdom hos vaksinerte kyllinger. Immuniteten utvikles i løpet av 14 dager etter vaksinering og vedvarer i minst 40 dager.

Indikasjoner 

Spray på fôr, spray på kylling uten suspensjonsvæske eller i drikkevann: Aktiv immunisering av kyllinger for å redusere infeksjon og kliniske symptomer på koksidiose forårsaket av Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis og E. tenella. Begynnende immunitet: Utvikles i løpet av 14 dager. Varighet av immunitet: Minst 40 dager. Spray på kyllinger, med suspensjonsvæske: Aktiv immunisering av kyllinger mot koksidiose forårsaket av Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis og E. tenella, For å redusere oocyst-utskillelse for E. acervulina, E. maxima og E. tenella, og for å redusere tap i tilvekst for E. acervulina, E. mitis og E. tenella. Begynnende immunitet: 21 dager etter vaksinasjon. Varighet av immunitet: 10 uker.

Bivirkninger

Milde lesjoner av f.eks. E. acervulina og E. tenella (lesjonsscore på +1 eller +2 iht. det numeriske rangeringssystemet til Johnson og Reid, 1970) er i laboratoriestudier vanlig sett 3-4 uker etter vaksinering. Lesjoner av denne grad vil ikke påvirke immune kyllingers tilvekst.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Skal ikke brukes til kyllinger som er stresset, f.eks. nedkjølte, eller til kyllinger som ikke spiser eller drikker. Ved spray på kylling skal et rødt matvarefargestoff (cochineal E 120) tilsettes fortynnet vaksine, eller vaksinen fortynnes med anbefalte suspensjonsvæske til spray på kylling. Det er observert signifikant effektreduksjon når vaksinen fortynnes med kranvann uten fargestoffet. Renheten på cochineal E 120 skal være i overensstemmelse med EU-kommisjonens direktiv 94/95/EC. Kyllingene må oppdrettes på strøgulv. Vaksinen inneholder levende koksidier og utvikling av beskyttelse er avhengig av replikasjon av vaksine-koksidiene i vertsdyret. Det er vanlig å finne oocyster i mage-tarmkanalen hos vaksinerte kyllinger 1-3 uker eller lenger etter vaksinasjon. Oocystene er sannsynligvis vaksine-oocyster som resirkulerer via gjenopptakelse fra strøet. Resirkulasjon sikrer tilfredsstillende flokkbeskyttelse mot alle patogene Eimeria-arter i vaksinen. Forholdsregler skal tas slik at fortynnet vaksine resuspenderes med jevne mellomrom under administrering. Ettersom beskyttelsen forsterkes av naturlig forekommende koksidier, skal man være oppmerksom på at eksponering for stoffer som virker mot koksidier, på et hvilket som helst tidspunkt etter vaksinering og gjennom hele kyllingens liv, kan redusere varighet av effektiv beskyttelse. For å redusere risikoen for koksidsmitte før immunitet er utviklet, skal gammelt strø fjernes og kyllinghuset grundig rengjøres mellom hver flokk. Vaksinasjonsutstyr skal være nøye rengjort før bruk. Personlig beskyttelsesutstyr som tettsittende maske og øyebeskyttelse bør brukes ved spraying.

Interaksjoner 

Tilfør ikke koksidiostatika eller andre stoffer, inkl. sulfonamider og antibakterielle midler, før eller etter vaksinering. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.

Dosering 

1 enkelt dose (0,004 ml) gis til daggamle kyllinger i klekkeriet som spray eller i drikkevannet, når kyllingene er 3 dager gamle. Administrering: Via fôret: Tilstrekkelig startfôr til de første 24-48 timer legges ut på papir/plast på gulvet i kyllinghuset. Vaksinen skal ikke brukes i et automatisk fôringsanlegg eller på fôr som plasseres direkte under varmelamper. Rist beholderen kraftig i 30 sekunder før bruk for å sikre at alle oocystene er resuspendert. Fortynn vaksinen i vann slik at 5000 doser blandes med 3 liter vann, og spray oppløsningen jevnt fordelt utover fôret ved å bruke en grov spray. Vaksinen må fordeles jevnt på arealet og alt tilgjengelig fôr sprayes. Rist beholderen jevnlig slik at oocystene alltid er jevnt fordelt i oppløsningen under administrering. Kontroller at alt fôr er behandlet og at antall vaksinedoser passer med antall kyllinger i huset. Vaksinen sprayes på fôret straks etter at den er fortynnet. Behandlet fôr bør være tilgjengelig for kyllingene innen 2 timer etter utspredning av vaksinen. Utfôring med uvaksinert fôr kan begynne når alt behandlet fôr er konsumert. Via drikkevannet: Daggamle kyllinger plasseres i hønsehuset for tilvenning til nippelsystemet. Når kyllingene er 3 dager gamle slukkes lyset i ca. 7 timer. Løft opp drikkevannslinjene slik at de er utenfor rekkevidde for kyllingene ca. 2 timer før administrering av vaksinen. Samtidig tennes lyset. Drikkelinjene tømmes helt for vann. Vaksinen fortynnes i forholdet 1 dose/2-4 ml kaldt vann. Beregn gjennomsnittlig antall kyllinger pr. drikkelinje og beregn volumet av den fortynnede vaksinen som skal brukes pr. drikkelinje med 2-4 ml pr. kylling. Hver drikkelinje fylles med vaksineblandingen og senkes slik at kyllingene kan nå niplene. En indikatorvæske (ca. 1 liter), f.eks. melk, kan benyttes for å vise når drikkelinjene er fylt helt til enden og kan lukkes uten å slippe ut vaksine. Når kyllingene drikker må alle drikkelinjene holdes fylt, og det må fylles på med utspedd vaksine til all vaksinen som er beregnet til drikkelinjen er tilsatt. Deretter kobles vanlig drikkevann på. Det må tas forhåndsregler før første gangs bruk for å sikre at prosedyren gir riktig priming av vaksinen i drikkevannslinjene før kyllingene begynner å drikke. Dette gjøres ved å sjekke at fargeindikatorvæsken vises i niplene ved enden av drikkevannslinjene før kyllingene starter å drikke. Via spray - ved bruk av suspensjonsvæske til spray på kyllinger: Suspensjonsvæsken inneholder rødt fargestoff og xantangummi, for bedre opptak. Vaksinen skal gis med en grov spray ved å bruke et dosevolum på 0,21-0,28 ml fortynnet vaksine pr. kylling. Beregne kapasiteten på sprayutstyret i forhold til volumet som skal gis til 100 kyllinger. Multipliser volumet med 50 for å oppnå totalvolum nødvendig til 5000 doser (eller med 10 til 1000 doser). Eks.: For tilberedning av 5000 doser fortynnet vaksine trengs totalt 0,21 × 5000 doser = 1050 ml fortynnet vaksine, fordelt på vaksine, suspensjonsvæske og vann som følger: 20 ml vaksine (1 hetteglass), 500 ml suspensjonsvæske (1 flaske) og springvann til 1050 ml. Vannet skal være friskt, kaldt og fritt for forurensning. Bruk ren beholder til tilberedning. Tilsett suspensjonsvæske og vann til beholderen, og bland til homogen oppløsning. Rist vaksinehetteglasset kraftig i 30 sekunder for å sikre re-suspensjon av oocystene. Tilsett alt innholdet i hetteglasset til beholderen, og bland grundig. Tilsett fortynnet vaksine til spraykabinettets beholder og spray jevnt over kyllingene med en grov spray. Sørg for at hele kassen med kyllinger blir sprayet. La kyllingene være i kassen i minst 30 minutter i et godt opplyst område for å gi kyllingene tid til å stelle fjærene. Via spray - med rødt matvarefargestoff (E 120): Vaksinen bør gis med en grov spray med dose 0,21-0,28 ml fortynnet vaksine pr. kylling. Beregne kapasiteten på spray utstyret i forhold til volumet som skal gis til 100 kyllinger. Multipliser volumet med 50 for å oppnå totalvolum fortynnet vaksine som er nødvendig til 5000 doser (eller med 10 til 1000 doser). Hell vannmengden i passende beholder (normalt 1-1,5 liter for 5000 doser og 200-300 ml for 1000 doser). Inntak av vaksinen forbedres ved tilsetning av rødt fargestoff til fortynnet vaksine. Tilsett tilstrekkelig av cochineal E 120 til vannet, slik at konsentrasjon som oppnås er på 0,1% w/v, ekvivalent til 210-280 µg/kylling. Rist hetteglasset med vaksine kraftig i minst 30 sekunder for å få en jevn fordeling av oocystene. Tilsett alt innholdet i hetteglasset til beholderen og bland godt. Tilsett fortynnet vaksine til spraykabinettets beholder og spray jevnt over kyllingene med en grov spray. Sørg for at hele kassen med kyllinger blir sprayet. La kyllingene være i kassen i minst 30 minutter i et godt opplyst område for å gi kyllingene tid til å stelle fjærene.

Overdosering/Forgiftning

Alvorlig overdosering (opptil 5 × anbefalt dose eller mer) kan gi midlertidig reduksjon i daglig tilvekst.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Paracox-5 vet., MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
kylling 5 × 4 ml (hettegl.) 001696 C
5 × 20 ml (hettegl.) 001762 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Paracox-5 vet. MIKSTUR, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.07.2018


Sist endret: 22.08.2018