Paracox-8 vet.

MSD Animal Health


Koksidievaksine, antiprotozomiddel.

QI01A N01 (Koksidievaksine)SUSPENSJON TIL MIKSTUR til kylling: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Antall levende sporulerte oocyster fra 8 svekkede koksidielinjer: Eimeria acervulina 500, Eimeria brunetti 100, Eimeria maxima MFP 100, Eimeria maxima CP 200, Eimeria mitis 1000, Eimeria necatrix 500, Eimeria praecox 100 og Eimeria tenella 500. Xantangummi og sterilt vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer utviklingen av det lokale cellulære immunforsvaret i kyllingenes tarmslimhinne. De levende oocystene vil replikere i tarmepitelet og nydannede oocyster utskilles med avføringen. De utskilte oocystene vil etter sporulering i strøet opptas av kyllingene og på den måten «booste» utviklingen av koksidioseimmunitet. Da oocystene er selekterte linjer med en forkortet livssyklus i tarmepitelet, vil de ikke medføre patologiske forandringer eller klinisk sykdom hos vaksinerte kyllinger.

Indikasjoner 

Via drikkevannet: Aktiv immunisering av kylling mot koksidiose forårsaket av Eimeria spp. (E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox og E. tenella). Begynnende immunitet: Innen 10 dager etter vaksinering. Varighet av immunitet: Minst 36 uker. Via spray på kylling: Aktiv immunisering av kylling mot koksiodiose forårsaket av Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox og E. tenella: For å redusere oocystutskillelse for E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. praecox og E. tenella. For å redusere vekttap for E. acervulina, E. brunetti, E. mitis, E. necatrix, E. praecox og E. tenella. Begynnende immunitet: 21 dager etter vaksinering. Varighet av immunitet: 10 uker.

Bivirkninger

Milde lesjoner av f.eks. E. acervulina, E. necatrix og E. tenella (lesjonsscore på +1 eller +2 iht. det numeriske rangeringssystemet til Johnson og Reid, 1970) er av og til sett 3-4 uker etter vaksinering. Lesjoner av denne grad vil ikke påvirke immune kyllingers tilvekst.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Fôr og vann til vaksinerte kyllinger skal være fritt for koksidiostatika eller andre stoffer med antikoksidieeffekt. For å oppnå full effekt av preparatet skal en resirkulering av oocystene via strø kunne finne sted. Preparatet kan derfor ikke brukes til kyllinger som oppdrettes på netting eller lignende. Før innsetting av kyllingene bør gammelt strø fjernes og desinfeksjon foretas. Dermed reduseres risikoen for utvikling av en miljøoverført infeksjon med koksidiose, før kyllingene har utviklet full immunitet. Sørg for at alle de daggamle kyllingene drikker fra drikkeniplene når de vaksineres via drikkevannet. Alt vaksinasjonsutstyr skal være grundig rengjort før bruk. Skal ikke administreres til tørrdrikkere. Vellykket vaksinering avhenger av riktig lagring og administrering, og dyrenes mulighet for å respondere. Dette kan påvirkes av genetiske egenskaper, samtidig infeksjon, alder, ernæringsstatus, samtidig bruk av andre preparater og stress.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av koksidiostatika eller andre stoffer med antikoksidieeffekt (sulfonamider og antibakterielle midler) vil oppheve virkningen av preparatet. Beskyttelsen etter vaksinering forsterkes av naturlig smitte med koksidier. Derfor vil tilførsel av stoffer med koksidiostatisk effekt på ethvert tidspunkt etter vaksinering kunne avkorte perioden med effektiv beskyttelse. Dette er særlig viktig de 4 første ukene etter vaksinering. Ingen informasjon tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Dosering 

1 enkelt dose (0,1 ml) gis til daggamle kyllinger i klekkeriet som spray eller i drikkevannet, når kyllingene er 5-9 dager gamle. Administrering: Via spray i klekkeriet: Vaksinen skal gis i et spraykabinett med en dose på 0,21 ml fortynnet vaksine pr. kylling. Beregn kapasiteten på spraykabinettet i forhold til volumet som skal gis til 100 kyllinger. Multipliser dette volumet med 50 for å oppnå det totale volumet fortynnet vaksine som er nødvendig til 5000 doser (eller med 10 til 1000 doser). F.eks.: For tilberedning av 5000 doser fortynnet vaksine trengs det totalt 0,21 × 5000 doser = 1050 ml fortynnet vaksine, fordelt på vaksine, suspensjonsvæske og vann som følger: 500 ml Paracox-8 vet. (1 pose), 500 ml suspensjonsvæske (1 flaske), fyll opp med springvann til 1050 ml. Vann til vaksinefortynning skal være friskt, kaldt og fritt for forurensning. Bruk en ren beholder for tilberedningen. Tilsett suspensjonsvæske, beregnede volum vann, og bland til en homogen oppløsning. Via drikkevannet: Preparatet skal administreres med en slangetilkoblet automatsprøyte direkte i fylte, godt rengjorte drikkekar. Drikkevannsforsyningen avbrytes 1-2 timer før vaksineringen foretas. Vaksinen bør være godt oppblandet før vaksinering for å sikre en homogen suspensjon av oocystene. Dette gjøres ved forsiktig å vende posen gjentatte ganger i 30 sekunder. Preparatet inneholder xantangummi som forenkler suspenderingen av oocystene i vannet. Preparatet administreres i hvert enkelt drikkekar. Det anbefales å bruke kun en type drikkekar, og at fuglene er tilvent disse drikkekarene før vaksineringen. Korrekt mengde vaksine som skal brukes i hvert drikkekar beregnes som følger: Antall kyllinger pr. hus (eller flokk) × 0,1/antall drikkekar pr. hus (eller flokk) = antall ml vaksine som brukes pr. drikkekar.

Overdosering/Forgiftning

Alvorlig overdosering (opptil 5 × anbefalt dose eller mer) kan gi midlertidig reduksjon i daglig tilvekst.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Paracox-8 vet., SUSPENSJON TIL MIKSTUR:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
kylling 100 ml (plastpose) 527827 C
500 ml (plastpose) 031086 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Paracox-8 vet. SUSPENSJON TIL MIKSTUR

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.09.2018


Sist endret: 27.09.2018