Substansregister

Substans: Herpesvirusvaksine


ATC-koder: QI06A D03, QI06A D04, QI06A H08, QI06A H09, QI06A H10, QI06A J03, QI06A J05, QI07A A06


Preparater som inneholder denne substansen:

Eurican Herpes 205 «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Nobivac Ducat «MSD Animal Health» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac Tricat Trio «MSD Animal Health» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac Tricat Trio «Orifarm» lyofilisat og væske til inj.
Purevax RC «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Purevax RCP FeLV «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Purevax RCP «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Purevax RCP «Orifarm» pulv. og væske til inj.
Purevax RCPCh FeLV «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Purevax RCPCh «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.