Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til hund: 1 dose (1 ml) inneh.: Hundeherpesvirus-antigen (stamme F205) 0,3 μg-1,75 μg, lett parafinolje 224,8-244,1 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Renset subenhetsvaksine til aktiv immunisering av drektige tisper for å oppnå passiv beskyttelse av valper mot neonatal dødelighet pga. herpesinfeksjon. Abort og prematur valping kan forekomme som følge av CHV-infeksjon hos tisper. Beskyttelse av tispen mot infeksjon er ikke undersøkt for denne vaksinen. For at immunitet skal overføres til valpene kreves tilstrekkelig inntak av råmelk.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av drektige tisper for å forebygge dødelighet, kliniske symptomer og skade hos valper pga. infeksjon med herpesvirus i de første levedagene, gjennom passiv immunitet.

Bivirkninger

Det er vanlig at vaksinen gir forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Disse reaksjonene går vanligvis over i løpet av en uke. Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå, men er uvanlig. Passende symptomatisk behandling skal gis ved overfølsomhetsreaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bare friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner 

Ingen data er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved samtidig bruk av andre veterinærpreparater. Det må i hvert enkelt tilfelle avgjøres om vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Spesielt beregnet på bruk under drektighet.

Dosering 

2 vaksinedoser à 1 ml gis etter følgende skjema: 1. vaksinasjon: I perioden fra løpetidens 1. dag til senest 10 dager etter antatt paringsdato. 2. vaksinasjon: 1-2 uker før beregnet valping. Revaksinasjon: Ved hver drektighet, etter samme skjema. Administrering: Gis som s.c. injeksjon.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter rekonstituering.

Andre opplysninger 

Skal ikke blandes med andre legemidler enn det medfølgende oppløsningsmiddelet. Inneholder mineralolje. Utilsiktet injeksjon på menneske kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd eller finger. I sjeldne tilfeller kan tap av affisert finger forekomme dersom behandling ikke igangsettes omgående. Søk straks legehjelp etter utilsiktet egeninjeksjon, selv om kun en liten mengde er injisert. Ta med pakningsvedlegget til legen.

 

Pakninger

Eurican Herpes 205, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 1 dose: Pulver (1 glassflaske) + oppløsningsvæske (1 glassflaske) 143668 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Eurican Herpes 205 PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.12.2019


Sist endret: 20.02.2020