Vaksine mot felin viral rhinotrakeitt og felin calicivirusinfeksjon.

ATCvet-nr.: QI06A H08

 PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Levende svekket felint rhinotrakeittherpesvirus (FHV F2) ≥104,9 CCID50, inaktivert felint calicivirusantigen (FCV 431 og G1) ≥2 ELISA E, gentamicin ≤16,5 μg. II) Vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot felin herpesvirus rhinotrakeitt og felint calicivirus.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder: Mot felin viral rhinotrakeitt og calicivirusinfeksjon for å redusere kliniske symptomer. Preparatet reduserer utskillelse av felint calicivirus ved begynnende immunitet og i ett år etter vaksinering. Begynnende immunitet er påvist 1 uke etter grunnvaksinering. Immunitetens varighet etter siste revaksinering er 3 år.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk til diegivende dyr anbefales ikke.

Bivirkninger

Forbigående apati, anoreksi og hypertermi kan forekomme. En lokal reaksjon, som forsvinner i løpet av 1-2 uker, kan forekomme. Unntaksvis kan hypersensitivitetsreaksjoner forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal kun gis til friske dyr. Ved utilsiktet egeninjeksjon, skal lege søkes umiddelbart og pakningsvedlegget eller etiketten fremvises.

Interaksjoner 

Det foreligger sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan blandes med Boehringer Ingelheims ikke-adjuvantvaksine mot felin leukemi og/eller gis samme dag, men ikke blandes med Boehringer Ingelheims adjuvantvaksine mot rabies.

Dosering 

En dose (1 ml) injiseres s.c. etter rekonstituering. Grunnvaksinering: 1. injeksjon: Fra 8 ukers alder, 2. injeksjon: Etter 3-4 uker. Ved nærvær av høye nivåer av spesifikke maternelle antistoffer, bør grunnvaksinering utsettes til 12 ukers alder. Revaksinering: Første revaksinering skal foretas ett år etter grunnvaksinering, påfølgende revaksineringer skal foretas med inntil 3 års mellomrom.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 19.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2019


 

Pakninger og SPC


Purevax RC, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
katt10 sett (hettegl.)020629SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.