Endret navn etter september 2014

Dectomax vet. «Pfizer» er endret til Dectomax «Zoetis».

Dectomax Pour-on vet. «Pfizer» er endret til Dectomax «Zoetis».

Duramune DAPPi vet. «Fort Dodge» er endret til Duramune DAPPi vet. «Zoetis».

Duramune Pi vet. «Pfizer» er endret til Duramune Pi vet. «Zoetis».

Fel-O-Vax IV vet. «Scanvet» er endret til Fel-O-Vax IV vet. «Zoetis».

Fel-O-Vax PCT vet. «Scanvet» er endret til Fel-O-Vax PCT vet. «Zoetis».

Fortekor vet. «Novartis» er endret til Fortekor vet. «Elanco».

Fuciderm vet. «Dechra Veterinary Products A/S» er endret til Isaderm vet. «Dechra Veterinary Products A/S».

IsoFlo vet. «Abbott» er endret til IsoFlo vet. «Zoetis».

Fucithalmic vet. «Dechra Veterinary Products A/S» er endret til Isathal vet. «Dechra Veterinary Products A/S».

Gleptosil vet. «Alstoe» er endret til Gleptosil vet. «Ceva Santé Animale».

Hyonate vet. «Bayer Animal Health GmbH» er endret til Hyonate vet. «Merial».

Onsior «Novartis» er endret til Onsior «Elanco».

Systamex vet. «Pfizer» er endret til Systamex vet. «Zoetis».

Verminator «Janssen» er endret til Verminator «Elanco».

Weifapenin «Weifa» er endret til Weifapenin «Meda».