Endret navn september 2008–september 2010

Benzoak vet. «A.C.D.» er endret til Benzoak vet. «ACD Pharmaceuticals AS».

Borgal vet. «Intervet» er endret til Borgal vet. «Virbac».

Coopersect vet. «Schering-Plough» er endret til Coopersect vet. «Intervet».

Covexin 8 vet. «Schering-Plough» er endret til Covexin 8 vet. «Pfizer».

Equip F vet., Equip FT vet. «Schering-Plough» er endret til Equip F vet., Equip FT vet. «Pfizer».

Estrumat vet. «Schering-Plough» er endret til Estrumat vet. «Intervet».

Finadyne vet. «Schering-Plough» er endret til Finadyne vet. «Intervet».

Fucidin comp vet. «VetXX» er endret til Canaural vet. «Dechra Veterinary Products A/S».

Isoba vet. «Schering-Plough» er endret til Isoba vet. «Intervet».

Lactovac «Intervet» er endret til Lactovac «Pfizer».

Microlax «Pfizer» er endret til Microlax «McNeil».

NeoGletvax vet. «Schering-Plough» er endret til NeoGletvax vet. «Pfizer».

Nozinan «Pfizer» er endret til Nozinan «Recip».

Optimmune vet. «Schering-Plough» er endret til Optimmune vet. «Intervet».

Quadrisol vet. «Intervet» er endret til Quadrisol vet. «Pfizer».

Rapinovet vet. «Schering-Plough» er endret til Rapinovet vet. «Intervet».

Resflor vet. «Schering-Plough» er endret til Resflor vet. «Intervet».

Slice vet. «Schering-Plough» er endret til Slice vet. «Intervet».

Systamex repidose vet. «Schering-Plough» er endret til Systamex vet. «Pfizer».

Tiamutin vet. «Novartis» er endret til Denagard vet. «Novartis».

Tribissen vet. «Schering-Plough» er endret til Tribissen vet. «Intervet».

Tribissen vet. pulver til fisk «Schering-Plough» er endret til Tribissen vet. pulver til fisk «Intervet».

Zubrin vet. «Schering-Plough» er endret til Zubrin vet. «Intervet».

Tidligere «Bayer»-preparater har nå «Bayer Animal Health GmbH» som firmasymbol.

Tidligere «VetXX»-preparater har nå «Dechra Veterinary Products A/S» som firmasymbol.