Endret navn september 2004-september 2006

Fuciderm vet. «LEO» er endret til Fuciderm vet. «VetXX».

Fuciderm vet. «LEO» er endret til Fuciderm vet. «VetXX».

Fucithalmic vet. «LEO» er endret til Fucithalmic vet. «VetXX».

Galastop vet. «Vetem» er endret til Galastop vet. «Ceva Vetem».

Perlutex vet. «LEO» er endret til Perlutex vet. «VetXX».