Endret navn etter september 2016

Atopica vet. «Novartis» er endret til Atopica vet. «Elanco».

Becoplex vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Becoplex vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Betamax vet. «Novartis Animal Vaccines» er endret til Betamax vet. «Elanco».

Bovalto «Merial» er endret til Bovalto «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Cardisure vet. «Dechra» er endret til Cardisure vet. «Eurovet».

Circovac «Merial» er endret til Circovac «Ceva-Phylaxia».

Clomicalm vet. «Novartis» er endret til Clomicalm vet. «Elanco».

Danilon equidos vet. «Laboratorios Dr. Esteve» er endret til Danilon equidos vet. «Ecuphar Veterinaria».

Denagard vet. «Novartis» er endret til Denagard vet. «Elanco».

Dihydrostreptomycin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Dihydrostreptomycin vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Distocur vet. «Merial» er endret til Distocur vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Enterisol Ileitis vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Enterisol Ileitis vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH».

Equioxx «Merial» er endret til Equioxx «Ceva Santé Animale».

Eurican DAPPi «Merial» er endret til Eurican DAPPi «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Forthyron vet. «Dechra» er endret til Forthyron vet. «Eurovet».

Frontect «Merial» er endret til Frontect «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Furosoral vet. «Le Vet Beheer» er endret til Furosoral vet. «Le Vet Beheer B.V.».

Hyonate vet. «Merial» er endret til Hyonate vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Interceptor vet. «Novartis» er endret til Interceptor vet. «Elanco».

Ivomec vet. «Merial» er endret til Ivomec vet., Ivomec Pour-on vet. «Merial».

Osurnia «Novartis» er endret til Osurnia «Elanco».

Parvoruvax vet. «Merial» er endret til Parvoruvax vet. «Ceva Santé Animale».

Penovet vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Penovet vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Pentium Forte Plus vet. «Novartis Animal Vaccines» er endret til Pentium Forte Plus vet. «Elanco».

Prac-tic «Novartis» er endret til Prac-tic «Elanco».

Prednicortone vet. «Le Vet Beheer» er endret til Prednicortone vet. «Le Vet Beheer B.V.».

Prevomax «Le Vet Beheer» er endret til Prevomax «Le Vet Beheer B.V.».

PropoVet Multidose «Abbott» er endret til PropoVet Multidose «Zoetis».

Pyceze «Novartis Animal Vaccines» er endret til Pyceze «Elanco».

Romefen vet. «Merial» er endret til Romefen vet. «Ceva Santé Animale».

Sedadex «Le Vet Beheer» er endret til Sedadex «Le Vet Beheer B.V.».

SevoFlo «Abbott» er endret til SevoFlo «Zoetis».

Sporimune «Le Vet Beheer» er endret til Sporimune «Le Vet Beheer B.V.».

Streptocillin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Streptocillin vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Streptocillin Forte vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Streptocillin Forte vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Sulfa-Streptocillin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Sulfa-Streptocillin vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Therios «Sogeval» er endret til Therios «Ceva Santé Animale».

Thiafeline vet. «Le Vet» er endret til Thiafeline vet. «Le Vet Beheer B.V.».

Tildren vet. «Ceva Santé Animale» er endret til Tildren vet. «Audevard».

Trilyme «Merial» er endret til Trilyme «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S».

Veloxa «Merial» er endret til Veloxa «Lavet».

Vetergesic vet. «Alstoe» er endret til Vetergesic vet. «Ceva Santé Animale».

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S» er endret til Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH».

Xeden «Sogeval» er endret til Xeden «Ceva Santé Animale».