Endret navn 2020

Alpha Dip ERM Salar «PHARMAQ» er endret til Alpha ERM Salar «PHARMAQ».

Sporimune «Le Vet» er endret til Sporimune vet. «Le Vet».

Tidligere «Merial»-preparater har nå «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» som firmasymbol.