Endret navn 2020

Tidligere «Merial»-preparater har nå «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» som firmasymbol.