ATC-register

CHJERTE OG KRETSLØP
C09Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
C09CAngiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
C09C AAngiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
C09C A01Losartan
Cozaar MSD tabl.
Cozaar Orifarm tabl.
Losartan Krka KRKA tabl.
Losartan Medical Valley Medical Valley tabl.
C09C A02Eprosartan
Teveten 2care4 tabl.
Teveten Mylan Healthcare B.V. tabl.
C09C A03Valsartan
Diovan 2care4 tabl.
Diovan Farmagon tabl.
Diovan Novartis mikst., tabl.
Valsartan Krka KRKA tabl.
Valsartan Sandoz Sandoz tabl.
C09C A04Irbesartan
Aprovel Sanofi Clir SNC tabl.
Ifirmasta KRKA tabl.
Irbesartan Actavis tabl.
Irbesartan Sandoz Sandoz tabl.
C09C A06Kandesartan
Atacand AstraZeneca tabl.
Atacand Orifarm tabl.
Candesartan Krka KRKA tabl.
Candesartan Orion Orion tabl.
Candesartan Sandoz Sandoz tabl.
Kandesartan Farmagon tabl.
C09C A07Telmisartan
Micardis Boehringer Ingelheim tabl.
Micardis Farmagon tabl.
Telmisartan Actavis tabl.
C09C A08Olmesartanmedoksomil
Benetor Menarini tabl.
Olmesartan Medoxomil Accord Accord tabl.
Olmesartan medoxomil Krka KRKA tabl.
Olmetec Daiichi Sankyo tabl.