ATC-register

QPANTIPARASITTÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG REPELLERENDE MIDLER
QP53Ektoparasittmidler, insekticider og repellerende midler
QP53BEktoparasittmidler til systemisk bruk
QP53B CKitinsyntesehemmere
QP53B C02Diflubenzuron
Releeze vet. EWOS AS medisinpellet
QP53B C03Teflubenzuron
Ektobann vet. Skretting medisinpellet
QP53B EIsoksazoliner
QP53B E01Afoksolaner
NexGard Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH tyggetabl.
QP53B E02Fluralaner
Bravecto MSD Animal Health tyggetabl.
Bravecto MSD Animal Health påflekkingsvæske
Bravecto Orifarm tyggetabl.
Exzolt MSD Animal Health oppl. til drikkevann
QP53B E03Sarolaner
Simparica Zoetis tyggetabl.
QP53B E04Lotilaner
Credelio Elanco tyggetabl.