Ektoparasittmiddel, akaricid.

QP53B E02 (Fluralaner)OPPLØSNING TIL BRUK I DRIKKEVANN 10 mg/ml til høns: 1 ml inneh.: Fluralaner 10 mg, alfa-tokoferol, dietylenglykolmonoetyleter, polysorbat 80.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Distribueres systemisk, og er høypotent mot hønsemidd, for det meste gjennom eksponering via inntak. Fluralaner er en potent hemmer av deler av leddyrets nervesystem, og virker antagonistisk på ligandstyrte kloridkanaler (GABA-reseptorer og glutamatreseptorer). Forbedrer atferdsparametre som indikerer god dyrehelse ved reduksjon av nattlig aktivitet og hodekløe, hoderisting og stell av egen fjærdrakt på natten og gjennom dagen, samt reduserer kortisonnivået.
Absorpsjon: Tmax 36 timer etter 1. dose og 12 timer etter 2. dose.
Halveringstid: Ca. 5 dager.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.

Indikasjoner 

Behandling av infestasjon med rød hønsemidd (Dermanyssus gallinae) hos unghøns, avlshøns og verpehøns.

Forsiktighetsregler 

Ofte og gjentatt bruk av akaricider fra samme klasse over en lengre periode bør unngås pga. risiko for resistensutvikling, samt underdosering, feiladministrering eller mangel på kalibrering av måleutstyr. Vann og vassdrag skal ikke kontamineres med preparatet, pga. mulig skade for vannlevende organismer. Strenge biosikkerhetstiltak i hønsehus og på gårdsnivå må implementeres for å forhindre re-infestasjon av behandlede hønsehus. For å sikre langtidskontroll på middpopulasjonen i et behandlet hus er det viktig å behandle all infestert fjørfe i nærliggende hønsehus. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Se pakningsvedlegg.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet er vist hos verpehøns og avlshøns. Kan brukes under egglegging.

Dosering 

0,5 mg (tilsv. 0,05 ml) pr. kg kroppsvekt administrert 2 ganger, med 7 dagers mellomrom. Komplett behandling må gis for full terapeutisk effekt. Ved behov for ny behandling bør intervallet mellom behandlingene være minst 3 måneder. Administrering: Til bruk i drikkevann. Se pakningsvedlegg for flere detaljer angående fremgangsmåten.

Overdosering/Forgiftning

Ingen unormale funn hos 3 uker gamle kyllinger og voksne fugler, dosert med opptil 5 ganger anbefalt dose i 3 ganger anbefalt behandlingstid.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 14 døgn.
Egg: 0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 1 år. Holdbarhet for medisinert drikkevann: 24 timer.

 

Pakninger

Exzolt, OPPLØSNING TIL BRUK I DRIKKEVANN:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml høns 50 ml (glassflaske) 388107 C
1 liter (flaske) 378150 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Exzolt OPPLØSNING TIL BRUK I DRIKKEVANN 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.01.2021


Sist endret: 20.05.2021