ATC-register

QJANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
QJ01Antibakterielle midler til systemisk bruk
QJ01BAmfenikoler
QJ01B AAmfenikoler
QJ01B A90Florfenikol
Aquaflor vet. MSD Animal Health premiks til medisinert fôr
Floraqpharma vet. Skretting medisinpellet
QJ01B A99Amfenikoler, kombinasjoner
Resflor vet. MSD Animal Health inj. (florfenikol, fluniksin)
Zeleris Ceva Santé Animale inj. (florfenikol, meloksikam)