ATC-register

QJANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
QJ01Antibakterielle midler til systemisk bruk
QJ01ATetrasykliner
QJ01A ATetrasykliner
QJ01A A02Doksysyklin
Doxycycline Divasa-Farmavic Divasa-Farmavic oppl. til drikkevann, pulv. til drikkevann
Doxylin Actavis tabl.
Ronaxan vet. Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S tabl.
Vibranord Pharmanovia mikst.
QJ01A A06Oksytetrasyklin
Terramycin prolongatum vet. Zoetis inj.
Terramycin vet. Zoetis inj., pulv.