Tetrasyklin, bredspektret antibiotikum.

ATCvet-nr.: QJ01A A02

 TABLETTER 20 mg og 100 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Doksysyklinhyklat tilsv. doksysyklin 20 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemning av mikroorganismenes proteinsyntese. Virksomt mot Pasteurella hemolytica, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus hemolytica, Streptococcus spp. samt Ehrlichia spp.
Absorpsjon: Tmax 3 timer. Ved anbefalt doseringsregime er biotilgjengeligheten 45%.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin.

Indikasjoner 

Hund og katt: Infeksjoner forårsaket av aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer sensitive for doksysyklin.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet.

Bivirkninger

Oppkast, øsofagitt og diaré er rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bør gis sammen med fôr for å redusere bivirkninger. Skal ikke brukes ved dysfagi eller oppkast.

Interaksjoner 

Kryssresistens til tetrasyklin kan forekomme. Bør ikke gis sammen med andre antibiotika, spesielt baktericide legemidler som betalaktamantibiotika. Samtidig bruk med barbiturater eller fenytoin reduserer halveringstiden for doksysyklin. Samtidig bruk med orale absorberende- eller syrehemmende midler bør unngås siden doksysyklinnivået redusers.

Dosering 

Hund og katt: 10 mg pr. kg 1 gang i døgnet eller 5 mg pr. kg 2 ganger i døgnet i inntil 5 dager. Administrering: Gis til måltid.

Overdosering/Forgiftning

Det er sett oppkast hos katt etter inntak av 5 ganger anbefalt dose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C.

Sist endret: 09.12.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.05.2019


 

Pakninger og SPC


Ronaxan vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20 mghund og katt20 stk. (blister)195099SPC_ICONC
100 mghund og katt20 stk. (blister)160168SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.