Terramycin vet.

Zoetis

Tetrasyklinpreparat, bredspektret antibiotikum.

ATCvet-nr.: QJ01A A06 og QG01A A07

 INJEKSJONSVÆSKE 100 mg/ml til storfe, gris og sau: 1 ml inneh.: Oxytetracyclin. hydrochlorid. 100 mg. QJ01A A06


OPPLØSELIG PULVER 20% til kalv, lam, gris, hund, katt, fjørfe, pelsdyr og voksne drøvtyggere: 1 g inneh.: Oxytetracyclin. hydrochlorid. 200 mg. QJ01A A06


UTERITORIER 500 mg til storfe, gris og sau: Hver uteritorie inneh.: Oxytetracyclin. hydrochlorid. 500 mg. QG01A A07


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemning av mikroorganismenes proteinsyntese.
Absorpsjon: Oppløselig pulver: Ca. 60% fra mage-tarmkanalen, Cmax i løpet av 4 timer hos gris, 9 timer hos kalv. Injeksjonsvæske: Rask, Cmax innen 4 timer etter i.m. injeksjon. Uteritorier: Kun små mengder resorberes fra uterus, aktiv substans kan påvises i plasma og melk i ca. 24 timer. Tetrasyklin passerer blod-hjernebarrieren, men kun i liten grad.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Halveringstid: 4-10 timer hos storfe, 6-7 timer hos gris.
Utskillelse: I aktiv form via feces, urin, melk. Hovedsakelig uterin sekresjon etter bruk av uteritorier.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Infeksjoner forårsaket av anaerobe og aerobe grampositive og gramnegative bakterier, protozoer, Rickettsia, Mycoplasma og Chlamydia hos storfe, sau og gris. Eksempelvis luftveisinfeksjon, enteritt, mastitt, metritt, klovbrannbyll og anaplasmose hos storfe, MMA hos gris og pasteurellose og smittsom abort hos sau. Oppløselig pulver: Infeksjoner forårsaket av anaerobe og aerobe grampositive og gramnegative bakterier, mykoplasmer, chlamydier og spiroketer hos kalv, lam, gris, pelsdyr, hund, katt og fjørfe. Kraftfôrforeting hos voksne drøvtyggere. Uteritorier: Profylaktisk og terapeutisk ved retentio secundinarum, uterusprolaps, vanskelige fødsler og metritt hos storfe, sau og gris.

Kontraindikasjoner 

Injeksjonsvæske: Skal ikke brukes til hest. Skal ikke blandes med preparater som inneholder kalsiumsalter. Oppløselig pulver: Skal ikke gis til hest og voksne drøvtyggere, bortsett fra ved kraftfôrforeting.

Forsiktighetsregler 

Brukes med forsiktighet til dyr med nedsatt nyrefunksjon.

Interaksjoner 

Oppløselig pulver: Samtidig tilførsel av to- og tre-verdige metallioner (jern, kalsium, magnesium, aluminium) gir nedsatt absorpsjon av oksytetrasyklin.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og diegivende dyr. Uteritorier skal ikke brukes til drektige dyr.

Dosering 

Injeksjonsvæske: Storfe, gris og sau: 5-10 mg/kg, tilsvarer 1 ml pr. 10-20 kg, daglig i 3-5 dager. Injeksjonsvæsken gis i.m. og skal ikke injiseres kald. Hos storfe kan også langsom i.v. injeksjon brukes. Oppløselig pulver: 1 strøken måleskje (5 g pulver) inneholder 1 g oksytetrasyklin. Infeksjoner: Kalv, gris, lam, hund og katt: 40 mg oksytetrasyklin pr. kg daglig (tilsv. 1 måleskje pr. 25 kg), fordelt på 2 ganger. Fjørfe: 50 mg oksytetrasyklin pr. kg og døgn. Pulveret administreres i drikkevannet. Pelsdyr: 50 mg oksytetrasyklin pr. kg (tilsv. 1 måleskje pr. 20 kg). Pulveret løses i litt vann og tilsettes ferdigfôret. Ved kraftfôrforeting: Voksne drøvtyggere: 5-10 g pulver (1-2 måleskjeer) pr. 100 kg. Uteritorier: Storfe, gris og sau: 1-2 uteritorier daglig intrauterint.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Injeksjonsvæske (i.m., s.c., i.v. og intrauterint) og uteritorier: 3 døgn. Oppløselig pulver: 2 døgn.
Slakt: Injeksjonsvæske (i.m. og s.c.): 30 døgn. Injeksjonsvæske (i.v.) og oppløselig pulver: 14 døgn. Injeksjonsvæske (intrauterint) og uteritorier: 6 døgn.
Egg: 7 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

≤25°C. Injeksjonsvæske: Fryser ved -2°C, uforandrede egenskaper etter opptining. Oppløselig pulver: Tørt. Ferdigblandet oppløsning bør brukes innen 24 timer. Uteritorier: Beskyttes mot fuktighet.

Sist endret: 26.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 04.06.2014

Oppløselig pulver: 02.12.2013

Uteriorier: 19.02.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Terramycin vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
100 mg/mlstorfe, gris og sau100 ml (hettegl.)531046CSPC_ICON

Terramycin vet., OPPLØSELIG PULVER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
20%kalv, lam, gris, hund, katt, fjørfe, pelsdyr og voksne drøvtyggere500 g (boks)164764CSPC_ICON

Terramycin vet., UTERITORIER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
500 mgstorfe, gris og sau10 stk. (pose)157818CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.