Terramycin prolongatum vet.

Zoetis


Tetrasyklinpreparat, bredspektret antibiotikum.

QJ01A A06 (Oksytetrasyklin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg/ml til sau: 1 ml inneh.: Oksytetrasyklindihydrat tilsv. oksytetrasyklin 200 mg, 2-pyrrolidon, povidon, natriumformaldehydsulfoksylatdihydrat, magnesiumoksid, monoetanolamin, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemning av mikroorganismenes proteinsyntese. Effekt overfor anaerobe og aerobe grampositive og gramnegative bakterier, samt mot mykoplasmer, Chlamydia, Rickettsia og protozoer.
Absorpsjon: Tmax ca. 2 timer, maks. konsentrasjon i melk etter 12 timer. Terapeutisk konsentrasjon opprettholdes i ca. 60 timer.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Halveringstid: 27 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret via feces, urin og melk.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme mikroorganismer, som f.eks. mastitt, pasteurellose, sjodogg og smittsom abort hos sau.

Bivirkninger

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme. Dersom behandling skjer i perioden når tennene mineraliseres kan emaljehypoplasi og misfarging av tennene forekomme. Gastrointestinale bivirkninger kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Forsiktighet skal utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hendene etter bruk. Unngå hudkontakt for å minske risikoen for sensibilisering og kontakteksem.

Interaksjoner 

Skal ikke blandes med preparater som inneholder kalsiumsalter. Antagonistisk effekt mot antibiotika med baktericid effekt kan oppstå.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige dyr.

Dosering 

1 ml pr. 10 kg kroppsvekt (tilsv. 20 mg pr. kg kroppsvekt). Administrering: Gis dypt i.m. Maks. 10 ml pr. injeksjonssted.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 7 døgn.
Slakt: 30 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i romtemperatur.

Andre opplysninger 

Innholdet kan mørkfarges i kontakt med luft.

 

Pakninger og SPC

Terramycin prolongatum vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
200 mg/ml sau 100 ml (glassbeholder) 400176 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.05.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2014