ATC-register

QAFORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE
QA02Midler mot syrerelaterte lidelser
QA02BMidler mot magesår og gastroøsofageal reflukssykdom
QA02B CProtonpumpehemmere
QA02B C01Omeprazol
Equinor Norbrook oralpasta
Gastrogard Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S oralpasta