Virkestoffregister


Virkestoff: Mikonazol


ATC-koder: D01A C02 D01A C20

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Cortimyk «Karo Pharma» krem

Daktacort «McNeil» krem

Daktar «McNeil» krem