Daktar

McNeil


Antimykotikum, imidazolderivat.

D01A C02 (Mikonazol)KREM 2%: 1 g inneh.: Mikonazolnitrat 20 mg, makrogol- og glykolstearat, oleoylmakrogolglyserider, flytende parafin, benzosyre (E 210), butylhydroksyanisol (E 320), renset vann.


Indikasjoner

Alle dermatomykoser forårsaket av dermatofytter (Trichophyton-, Epidermophyton- og Microsporum-arter), gjær- (Candida-), mugg- og andre sopparter. Pityriasis versicolor. Dermatoser med sekundærinfeksjon av sopp.
Reseptfri bruk: Behandling av fotsopp.

Dosering

Behandling bør pågå fra 2-6 uker avhengig av lokalisering og alvorlighetsgrad, og fortsette i minst 1 uke etter at tegn til infeksjon og symptomer er borte. Ved fotsopp skal føttene vaskes og tørkes omhyggelig før hver behandling. Ved behandling av fotsopp hos barn <10 år skal lege konsulteres først.
Administrering: Kremen strykes tynt på de infiserte hudområder 2 ganger daglig og gnis godt inn.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre imidazolderivater.

Forsiktighetsregler

Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi og angioødem, er rapportert for topikal mikonazol. Ved mistanke bør behandling avbrytes. Preparatet skal ikke komme i kontakt med slimhinnene i øyet. Hjelpestoffer: Benzosyre kan gi lokal irritasjon og økt hyppighet av gulsott hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder). Butylhydroksyanisol kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mikonazol administrert systemisk inhiberer CYP3A4 og CYP2C9 som bl.a. metaboliserer warfarin, perorale antidiabetika og antiepileptika. Klinisk relevante interaksjoner forekommer svært sjelden pga. begrenset systemisk absorpsjon etter topikal applikasjon. Hos pasienter som behandles med warfarin må det vises forsiktighet hvis mikonazol også skal brukes, og den antikoagulerende effekt bør monitoreres nøye. Effekt og bivirkninger av perorale antidiabetika og antiepileptika kan forsterkes av mikonazol.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Systemisk absorpsjon av topikalt applisert mikonazol er minimal. Det er ikke vist at topikalt applisert mikonazol er embryotoksisk eller teratogent hos dyr, men preparatet bør likevel kun brukes ved graviditet dersom fordelene oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Mikonazol absorberes i liten grad over hud eller slimhinner. Forsiktighet bør utvises ved topikal bruk under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Generelle
Mindre vanlige Reaksjon på applikasjonsstedet (inkl. irritasjon, svie, kløe, varmefølelse eller andre uspesifiserte reaksjoner)
Hud
Mindre vanlige Dermatitt, hudsvie, hypopigmentering av hud
Ukjent frekvens Angioødem, erytem, kløe, kontaktdermatitt, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Generelle Reaksjon på applikasjonsstedet (inkl. irritasjon, svie, kløe, varmefølelse eller andre uspesifiserte reaksjoner)
Hud Dermatitt, hudsvie, hypopigmentering av hud
Ukjent frekvens
Hud Angioødem, erytem, kløe, kontaktdermatitt, urticaria, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdreven topikal bruk kan gi hudirritasjon som vanligvis forsvinner ved opphør av behandling. Om store mengder av stoffet inntas peroralt gis symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Mikonazol inhiberer biosyntesen av ergosterol i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen. Dette fører til nekrose av soppcellen.
Absorpsjon: Begrenset systemisk absorpsjon. Biotilgjengelighet <1%. Mikonazol finnes i huden inntil 4 dager etter topikal applikasjon.
Halveringstid: 57 timer.
Utskillelse: Elimineres hovedsakelig i feces i løpet av en 4-dagersperiode, både uforandret og som metabolitter. Mindre mengder forekommer i urin.

Andre opplysninger

Preparatet farger ikke av på hud eller klær.

Pakninger uten resept

30 g krem unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Daktar, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2% 30 g
136184
Blå resept
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2020