Daktacort

McNeil


Kortikosteroid + antimykotikum.

D01A C20 (Hydrokortison, Mikonazol)KREM 20 mg/g + 10 mg/g: 1 g inneh.: Mikonazolnitrat 20 mg, hydrokortison 10 mg, pegoxol-7-stearat, oleylmakrogolglyserider, dinatriumedetat, flytende parafin, benzosyre (E 210), butylhydroksyanisol (E 320), renset vann.


Indikasjoner

Inflammatoriske og kløende hudinfeksjoner forårsaket av dermatofytter og gjærsopp.
Reseptfri bruk: Behandling av kløende fotsopp.

Dosering

Behandlingen bør fortsette i 2 uker etter tilheling. Behandlingstiden bør ikke overskride 4 uker, det er som oftest tilstrekkelig for behandling av inflammatoriske dermatomykoser. Daktar krem kan benyttes når symptomer på inflammasjon er borte.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Forsiktighet anbefales hos barn og spedbarn, se Forsiktighetsregler. Eldre: Eldre har naturlig forekommende tynnere hud. Kortikosteroider bør derfor brukes sparsomt og i korte perioder.
Administrering: Voksne: Påsmøres tynt på de angrepne hudområdene og gnis godt inn 2 ganger daglig (f.eks. morgen og kveld).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre imidazolderivater. Tuberkuloseinfeksjoner i huden. Virusinfeksjon i huden (herpes simplex, vaccinia (kukopper) og alle former for varicella). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet anbefales hos spedbarn og barn ved påføring på større hudområder eller under okklusjonsbandasje, inkl. under bleier, og unngå bruk i ansiktet. Kontinuerlig langtidsbruk hos spedbarn bør unngås. Binyrebarkhemming kan forekomme også ved behandling uten tildekking. Vis forsiktighet ved bruk nær øynene (glaukomutvikling). Preparatet skal ikke komme i kontakt med slimhinnene i øyet. Langtidsbehandling bør unngås grunnet innhold av kortikosteroid. Kontakt med prevensjonsmidler av lateks, som f.eks. pessar og kondom, bør unngås. Innholdsstoffer i preparatet kan ødelegge lateksprodukter. Kan ødelegge syntetisk materiale, undertøy av bomull anbefales. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi og angioødem, er rapportert for topikal mikonazol. Ved mistanke bør behandling avbrytes. Grå stær, grønn stær og sentral serøs chorioretinopati er rapportert etter bruk av kortikosteroider. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser skal henvisning til øyelege vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder benzosyre som kan forårsake lokal irritasjon, og butylhydroksyanisol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Systemisk administrert mikonazol hemmer CYP3A4/CYP2C9. Klinisk relevante interaksjoner forekommer svært sjelden pga. begrenset systemisk tilgjengelighet etter topikal applikasjon. Det bør utvises forsiktighet ved bruk av orale antikoagulantia (som warfarin), og den antikoagulerende effekten bør monitoreres. Effekt og bivirkninger av enkelte andre legemidler (f.eks. visse orale antidiabetika og fenytoin) kan øke når disse gis samtidig med mikonazol og forsiktighet bør derfor utvises. Mikonazol kan redusere metabolismehastigheten av hydrokortison. Serumkonsentrasjonen av hydrokortison kan være høyere ved bruk av Daktacort sammenlignet med topikale preparater som bare inneholder hydrokortison.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Forsiktighet anbefales. Preparatet bør ikke brukes over store hudområder eller under tildekkende bandasjer under graviditet. Studier og lang erfaring indikerer ingen økt risiko for misdannelser ved dermal bruk av mikonazol og hydrokortison under graviditet. Kortikosteroider passerer placenta og kan derfor påvirke fosteret.
Amming: Forsiktighet anbefales. Behandling av større overflater eller under okklusjonsbandasje bør unngås. Brystvortene må ikke påsmøres rett før amming. Det er ikke kjent om topikal administrering kan gi systemisk absorpsjon med målbare mengder av hydrokortison og mikonazolnitrat i brystmelk hos mennesker.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Generelle
Mindre vanlige Irritabilitet (kun sett hos spedbarn med bleiedermatitt)
Hud
Mindre vanlige Hudirritasjon, hudsvie, kløe, urticaria
Ukjent frekvens Angioødem, dermatitt, erytem, hypopigmentering, kontaktdermatitt, reaksjon på applikasjonsstedet, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Øye
Ukjent frekvens Tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Generelle Irritabilitet (kun sett hos spedbarn med bleiedermatitt)
Hud Hudirritasjon, hudsvie, kløe, urticaria
Ukjent frekvens
Hud Angioødem, dermatitt, erytem, hypopigmentering, kontaktdermatitt, reaksjon på applikasjonsstedet, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Øye Tåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Imidazol- og triazolderivat. Kombinasjon av et bredspektret antimykotikum (mikonazol) med et gruppe I kortikosteroid (hydrokortison).
Virkningsmekanisme: Fungicid, antibakteriell, kløestillende og antiinflammatorisk effekt. Kombinasjonen av mikonazol og hydrokortison har vist seg å være mer effektiv enn de enkelte komponenter hver for seg ved behandling av inflammasjoner forårsaket av sopp. Mikonazol inhiberer ergosterolsyntesen i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen. Dette fører til nekrose av soppcellen. Hydrokortison virker antiinflammatorisk og kløestillende. Miconazol har vist klinisk effekt på på dermatofytter, Candida spp., Aspergillus spp., Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Malassezia spp. og Torulopsis glabrata. Mikonazol har også en antibakteriell effekt på enkelte grampositive bakterier.
Absorpsjon: Mikonazol: Forblir i huden i inntil 4 dager etter topikal applikasjon. Begrenset systemisk absorpsjon, biotilgjengelighet <1%. Systemisk absorpsjon er vist etter gjentagende applikasjon til spedbarn med bleiedermatitt, med lave eller ikke målbare plasmanivå. Hydrokortison: Ca. 3% absorberes etter topikal applikasjon.
Proteinbinding: Mikonazol: 88,2% til plasmaproteiner, 10,6% til røde blodlegemer. Hydrokortison: >90% til plasmaproteiner.
Halveringstid: Hydrokortison: Ca. 100 minutter.
Metabolisme: Hydrokortison: Metaboliseres i lever og vev.
Utskillelse: Mikonazol: Hovedsakelig i feces, både uforandret og som metabolitter, mindre mengder via urin. Hydrokortison: Metabolitter utskilles hovedsakelig som glukuronider via urin, sammen med en liten mengde uforandret hydrokortison.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

Pakninger uten resept

15 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Daktacort, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/g + 10 mg/g 15 g
039964
-
Byttegruppe
* F
30 g
539791
Blå resept
Byttegruppe
67,50 C
50 g
504810
Blå resept
Byttegruppe
88,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2020