Incruse Ellipta

GlaxoSmithKline


Incruse Ellipta, INHALASJONSPULVER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
55 µg i Ellipta30 doser
538713
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 538713C
3 × 30 doser
154374
SPC Blå resept
Byttegruppe
varenr. 154374C