Fysostigmin

Preparater: Anticholium life «Dr. F. Köhler Chemie» inj. (fysostigminsalisylat 0,4 mg/ml). Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Vurder fysostigmin ved alvorlige forgiftninger med atropin eller andre antikolinerge stoffer, samt ved uttalte sentrale antikolinerge effekter ved forgiftninger med antihistaminer, antipsykotika og trisykliske antidepressiver (TCA). Vurder ved kraftig uro og hallusinasjoner i oppvåkningsfasen ved slike forgiftninger, forutsatt normal QRS-tid og fravær av rytmeforstyrrelser (forsøk diazepam som førstevalg). Fysostigmin kan motvirke både sentralnervøse og perifere antikolinerge effekter. Bruk av fysostigmin er sjelden indisert (bruk ikke som et rutinepreparat).

Dosering: Gi i.v. over minst 2 minutter. Voksne: 1-4 mg (2,5-10 ml). Barn: 0,02-0,04 mg/kg (0,05-0,1 ml/kg). Gi maks. totalt 2 mg til barn. Virkningen varer 1/2-2 timer. Gjenta dosen ved behov (1-2 mg i.v. hver time).

Forsiktighetsregler: EKG-overvåkning er nødvendig. Bruk med stor forsiktighet ved økt risiko for kramper og/eller arytmier (f.eks. forgiftninger med trisykliske antidepressiver). Atropin skal være i beredskap for å reversere uønskede kolinerge effekter. Glykopyrrolat er et perifert virkende alternativ til atropin (passerer ikke blod-hjerne-barrieren). Gi fysostigmin med forsiktighet til astmatikere.

Bivirkninger: Kolinerge effekter.