Sondelbay

Accord


Parathyreoideahormon.

H05A A02 (Teriparatid)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 20 µg/80 µl: 1 ml inneh.: Teriparatid 250 µg, konsentrert eddiksyre, vannfri natriumacetat, mannitol, metakresol, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne: Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og hos menn med økt risiko for frakturer. Hos postmenopausale kvinner er det vist signifikant reduksjon i forekomst av vertebrale frakturer og ikke-vertebrale frakturer, men ikke hoftefrakturer. Behandling av osteoporose assosiert med vedvarende systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinner og menn med økt risiko for frakturer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Holdbar i 28 dager ved oppbevaring i kjøleskap (2-8°C). Andre lagringsforhold er brukerens ansvar. Kan oppbevares ved opptil 25°C i maks. 3 dager når det ikke kan lagres i kjøleskap. Skal deretter legges tilbake i kjøleskap og brukes innen 28 dager fra 1. injeksjon. Pennen bør kasseres hvis den er oppbevart utenfor kjøleskap ≤25°C i >3 dager.

 

Pakninger, priser og refusjon

Sondelbay, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 µg/80 µl 28 doser (ferdigfylt penn)
490780
- 2 748,00 (trinnpris 2 220,80) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Sondelbay INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 20 µg/80 µl

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.03.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Forsteo «Lilly»


Sist endret: 14.09.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)