N02B E01_2 Paracetamol - Mikstur, stikkpille, tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Smerter ved: bindevevssykdom, inflammatoriske leddlidelser, alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddsartrose, behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Andre kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L89Hofteleddsartrose-
L90Kneleddsartrose-
L91Polyartrose INA-
L99Bindevevssykdom INA-
L99Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-
L99Psoriasisartritt-
T92Urinsyregikt-
T99Krystallindusert leddlidelse-
ICDVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom-
M08Juvenil artritt-
M10Urinsyregikt-
M11Andre krystallinduserte leddlidelser-
M13.0Uspesifisert polyartritt-
M15Polyartrose-
M16Hofteleddsartrose-
M17Kneleddsartrose-
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M34Systemisk sklerose-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
M45Ankyloserende spondylitt-
M46.1Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted-
M46.8Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen-
M86.3Kronisk multifokal osteomyelitt-
M94.1Residiverende polykondritt-
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)