Neotigason

2care4

Middel mot psoriasis.

ATC-nr.: D05B B02

  

Parallellimportert preparat

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D05B B02
Acitretin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acitretin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av acitretin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acitretin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 10 mg og 25 mg: Hver kapsel inneh.: Acitretin 10 mg, resp. 25 mg. Se for øvrig pakningsvedlegget.


Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Neotigason «Actavis»


Sist endret: 27.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Neotigason, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg100 stk. (blister)
532596
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
614,90C
25 mg100 stk. (blister)
377171
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1340,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

parallellimportert: Parallellimporterte legemidler er originallegemidler importert fra andre europeiske land der prisene er lavere enn i Norge. Et parallellimportert legemiddel inneholder akkurat samme virkestoff og i samme mengde og er ofte identiske med originallegemidlet, men kan ha en annen form, farge, hjelpestoff og preparatnavn enn originallegemidlet.