Hydofon

2care4 Generics


Opioidanalgetikum.

N02A A03 (Hydromorfon)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: Hver ampulle (1 ml) inneh.: Hydromorfonklorid 50 mg tilsv. hydromorfon 44,33 mg, natriumsitrat, natriumklorid, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av sterke smerter hos voksne og ungdom >12 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 7 dager ved 5°C, og i 48 timer ved 25°C og 37°C. Fortynnede oppløsninger i polykarbonatsprøyter bør ikke oppbevares >24 timer. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Bruker er selv ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk dersom legemidlet ikke brukes umiddelbart. Det skal vanligvis ikke være >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. For ytterligere informasjon vedrørende uforlikeligheter og fortynning, se pakningsvedlegget.

 

Pakninger, priser og refusjon

Hydofon, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg/ml 5 × 1 ml (amp.)
512371
Blå resept 2 173,10 A

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Hydofon INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.04.2019


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Palladon «Mundipharma»


Sist endret: 24.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)