Opioidanalgetikum.

ATC-nr.: N02A A03

   INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: Hver ampulle (1 ml) inneh.: Hydromorfonklorid 50 mg tilsv. hydromorfon 44,33 mg, natriumsitrat, natriumklorid, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av sterke smerter hos voksne og ungdom >12 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 7 dager ved 5°C, og i 48 timer ved 25°C og 37°C. Fortynnede oppløsninger i polykarbonatsprøyter bør ikke oppbevares >24 timer. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Bruker er selv ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk dersom legemidlet ikke brukes umiddelbart. Det skal vanligvis ikke være >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. For ytterligere informasjon vedrørende uforlikeligheter og fortynning, se pakningsvedlegget.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Palladon «Mundipharma»


Sist endret: 24.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.04.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Hydofon, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 mg/ml5 × 1 ml (amp.)
512371
Blå resept
Byttegruppe
2173,10ASPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.