Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

INFUSJONS-​/​INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: Hver ampulle (1 ml) inneh.: Hydromorfonklorid 50 mg tilsv. hydromorfon 44,33 mg, natriumsitrat, natriumklorid, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av sterke smerter hos voksne og ungdom >12 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 7 dager ved 5°C, og i 48 timer ved 25°C og 37°C. Fortynnede oppløsninger i polykarbonatsprøyter bør ikke oppbevares >24 timer. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Bruker er selv ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk dersom legemidlet ikke brukes umiddelbart. Det skal vanligvis ikke være >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. For ytterligere informasjon vedrørende uforlikeligheter og fortynning, se pakningsvedlegget.

 

Pakninger, priser og refusjon

Hydofon, INFUSJONS-​/​INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg/ml 5 × 1 ml (amp.)
512371

Blå resept

2 173,10 A

Individuell refusjon

Opioider
Legemidler: Opioider
Indikasjon: Sterke smerter som skyldes aktiv kreftsykdom.


Opioider, hurtigvirkende
Legemidler: Opioider, hurtigvirkende
Indikasjon: Kroniske sterke smerter ved trigeminusnevralgi. Kroniske sterke smerter som ikke skyldes aktiv kreftsykdom (Unntatt cluster-​/​Hortons​/​klasehodepine, migrene og trigeminusnevralgi). Kroniske sterke smerter som skyldes migrene. Kroniske sterke smerter som skyldes klasehodepine (cluster-​/​Hortons hodepine).


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Hydofon INFUSJONS-​/​INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

06.01.2023


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Palladon «Mundipharma»


Sist endret: 24.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)