Opioidanalgetikum.

N02A A03 (Hydromorfon)INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: Hver ampulle (1 ml) inneh.: Hydromorfonklorid 50 mg tilsv. hydromorfon 44,33 mg, natriumsitrat, natriumklorid, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av sterke smerter hos voksne og ungdom >12 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 7 dager ved 5°C, og i 48 timer ved 25°C og 37°C. Fortynnede oppløsninger i polykarbonatsprøyter bør ikke oppbevares >24 timer. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Bruker er selv ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk dersom legemidlet ikke brukes umiddelbart. Det skal vanligvis ikke være >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. For ytterligere informasjon vedrørende uforlikeligheter og fortynning, se pakningsvedlegget.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Palladon «Mundipharma»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Hydofon, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml5 × 1 ml (amp.)
512371
Blå resept
Byttegruppe
2173,10A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.04.2019