Insulin-glukose

Preparater: Humalog inj. «Lilly» inj. (insulinanalog100 E/ml og 200 E/ml), NovoRapid «Novo Nordisk» inj. (insulinanalog 100 E/ml) og glukosemonohydrat tilsv. glukose inf. 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml og 500 mg/ml.

Bruksområde: Vurder ved sviktende sirkulasjon ved forgiftninger med kalsiumblokkere og betablokkere (ikke-selektive og selektive) når konvensjonell støttebehandling (væske, glukagon, inotrope legemidler og ev. kalsium) ikke har ønsket effekt. Rasjonalet for denne behandlingen er at et stresset myokard skifter fra frie fettsyrer til glukose som energisubstrat. Samtidig inntrer en insulinresistens slik at høye insulindoser er nødvendig for glukoseopptak.

Dosering: Barn: Begrenset erfaring. Kontakt Giftinformasjonen. Voksne: Gi bolusinfusjon av 0,5-1 IE/kg hurtigvirkende insulin kombinert med 25 g glukose (f.eks. 125 ml glukose 200 mg/ml) i løpet av 5 minutter. Gi deretter vedlikeholdsinfusjon av hurtigvirkende insulin 0,5(-1,0) IE/kg/time (ev. større dose ved klinisk respons) kombinert med infusjon av glukose (50 mg/ml eller mer konsentrert) for å tilstrebe normoglykemi (kontroll av blodglukose minst 2 ganger pr. time). Korriger glukoseinfusjonen ved behov. Gi kaliumtilskudd ved behov (tilstreb normokalemi).

Bivirkninger: Hypoglykemi. Elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi).